สถานีบางซ่อน

สถานีบางซ่อน เป็นสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในพื้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเชื่อม โดยสถานีของสายฉลองรัชธรรมตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ส่วนสถานีของสายสีแดงอ่อนตั้งอยู่ในทิศทางขนานกับทางรถไฟสายใต้ บริเวณที่หยุดรถไฟบางซ่อน

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สถานีบางซ่อนแก้ไข

บางซ่อน
Bang Son
 
 
ชานชาลาสถานีบางซ่อน
ผู้ให้บริการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สาย สายฉลองรัชธรรม 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี
เขต/อำเภอเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาเกาะกลาง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี 
ทางออก5
บันไดเลื่อน21
ลิฟต์4
ประวัติ
เปิดให้บริการ6 สิงหาคม 2559
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
หมายเหตุ
 

สถานีบางซ่อน เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณใกล้แหล่งชุมชนและอสังหาริมทรัพย์บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจเขตบางซื่อ โดยเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ที่ถัดออกไปทางทิศตะวันออกที่สถานีบางซ่อน

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ระหว่างซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 23 และซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 25 ในพื้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แผนผังสถานีแก้ไข

U3
ชานชาลา
ชานชาลา 1  สายฉลองรัชธรรม  มุ่งหน้า สถานีเตาปูน
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 2  สายฉลองรัชธรรม  มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก , ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า, ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อ  สายสีแดงอ่อน 
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี, สถานีบางซ่อน (รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน)

รายละเอียดสถานีแก้ไข

ใช้สีม่วงตกแต่งบริเวณประตูกั้นชานชาลา ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อสถานีทั้งบริเวณชานชาลาและบริเวณทางเข้า เพื่อบ่งบอกว่าสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รูปแบบของสถานีแก้ไข

ชานชาลาของสถานีเป็นชานชาลาเกาะกลาง ขนาดมาตรฐาน ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา

ทางเข้า-ออกสถานีแก้ไข

  • 1 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 36
  • 2 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 34
  • 3 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 23/1
  • 4 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 25
  • 5  สายสีแดงอ่อน  สถานีบางซ่อน

สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน สถานีบางซ่อนแก้ไข

บางซ่อน
Bang Son
 
 
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ชั่วคราว)
สาย สายสีแดงอ่อน 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
เขต/อำเภอเขตบางซื่อ
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี 
ทางออก2
บันไดเลื่อน2
ลิฟต์2
ประวัติ
เปิดให้บริการ2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
แผนที่ทางเดินรถ
 
 
รังสิต
 
หลักหก (ม.รังสิต)
 
 
 
ดอนเมือง
 
การเคหะ
 
หลักสี่
ตลิ่งชัน
 
 
 
ทุ่งสองห้อง
บางบำหรุ
 
 
 
บางเขน
แม่น้ำเจ้าพระยา
 
 
 
วัดเสมียนนารี
บางซ่อน
 
 
 
จตุจักร
กลางบางซื่อ
 
 
 
 
สัญลักษณ์

 
สายสีแดงเข้ม
 
สายสีแดงอ่อน
 
เอ็มอาร์ที
 
รถไฟทางไกล
 
ท่าอากาศยาน
หมายเหตุ
 

สถานีบางซ่อน (อังกฤษ: Bang Son Station; รหัสสถานี: RW02) เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนยกระดับเหนือถนนที่หยุดรถไฟบางซ่อน ในพื้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตรงบริเวณที่หยุดรถไฟบางซ่อนเดิม ในพื้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แผนผังสถานีแก้ไข

U2
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1  สายสีแดงอ่อน  มุ่งหน้า สถานีตลิ่งชัน
ชานชาลา 2  สายสีแดงอ่อน  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
G
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ระดับถนน
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-2, ชั้นขายบัตรโดยสาร, ที่หยุดรถไฟบางซ่อน, ที่หยุดรถไฟสทล.10+375
ถนนเลียบทางรถไฟ,  สายฉลองรัชธรรม 

รูปแบบของสถานีแก้ไข

เป็นแบบชานชาลาด้านข้าง (side platform station) ขนาดมาตรฐานยาว 230 เมตร ระดับชานชาลาสูงจากพื้นดิน 10 เมตร ในระดับเดียวกับทางพิเศษศรีรัช เนื่องจากต้องลอดทางวิ่งของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา

ทางเข้า-ออกสถานีแก้ไข

  • 1  สายฉลองรัชธรรม  สถานีบางซ่อน, ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
  • 2 ถนนเลียบรถไฟ, ถนนประชาชื่น, เมโทร-สกาย ประชาชื่น

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายฉลองรัชธรรม
ชานชาลาที่ 1
  เตาปูน 06:05 23:19
ชานชาลาที่ 2
  คลองบางไผ่ 06:02 23:26
สายสีแดงอ่อน
ชานชาลาที่ 1
  ตลิ่งชัน 06:03 19:33
ชานชาลาที่ 2
  บางซื่อ 06:15 19:45

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีวงศ์สว่าง
มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่
   สายฉลองรัชธรรม    สถานีเตาปูน
สถานีปลายทาง
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
   สายสีแดงอ่อน    สถานีบางบำหรุ
มุ่งหน้า สถานีตลิ่งชัน

อ้างอิงแก้ไข