สถานีบางซ่อน

สถานีบางซ่อน เป็นสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในพื้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเชื่อม โดยสถานีของสายฉลองรัชธรรมตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ส่วนสถานีของสายสีแดงอ่อนตั้งอยู่ในทิศทางขนานกับทางรถไฟสายใต้ บริเวณที่หยุดรถไฟบางซ่อน

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สถานีบางซ่อนแก้ไข

บางซ่อน
Bang Son
 
 
ชานชาลาสถานีบางซ่อน
ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สาย สายฉลองรัชธรรม 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี
เขต/อำเภอเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาเกาะกลาง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี 
ทางออก5
บันไดเลื่อน21
ลิฟต์4
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
ประวัติ
เปิดให้บริการ6 สิงหาคม 2559
ที่ตั้ง
แผนที่จากเว็บไซต์บีอีเอ็ม
หมายเหตุ

สถานีบางซ่อน เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณใกล้แหล่งชุมชนและอสังหาริมทรัพย์บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจเขตบางซื่อ โดยเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ที่ถัดออกไปทางทิศตะวันออกที่สถานีบางซ่อน

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ระหว่างซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 23 และซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 25 ในพื้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แผนผังสถานีแก้ไข

U3
ชานชาลา
ชานชาลา 1  สายฉลองรัชธรรม  มุ่งหน้า สถานีเตาปูน
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 2  สายฉลองรัชธรรม  มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก , ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า, ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อ  สายนครวิถี 
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี, สถานีบางซ่อน (รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน)

รายละเอียดสถานีแก้ไข

ใช้สีม่วงตกแต่งบริเวณประตูกั้นชานชาลา ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อสถานีทั้งบริเวณชานชาลาและบริเวณทางเข้า เพื่อบ่งบอกว่าสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รูปแบบของสถานีแก้ไข

ชานชาลาของสถานีเป็นชานชาลาเกาะกลาง ขนาดมาตรฐาน ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา

ทางเข้า-ออกสถานีแก้ไข

  • 1 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 36 (ลิฟต์, บันไดเลื่อนขึ้นและลง)
  • 2 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 34 (บันไดเลื่อนขึ้นและลง)
  • 3 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 23/1 (ลิฟต์, บันไดเลื่อนขึ้นและลง)
  • 4 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 25 (บันไดเลื่อนขึ้นและลง)
  • 5  สายนครวิถี  สถานีบางซ่อน (บันไดเลื่อนขึ้น)

สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี สถานีบางซ่อนแก้ไข

บางซ่อน
Bang Son
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ชั่วคราว)
สาย สายนครวิถี 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
เขต/อำเภอเขตบางซื่อ
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี 
ทางออก2
บันไดเลื่อน4
ลิฟต์2
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
ประวัติ
เปิดให้บริการ2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ที่ตั้ง
เว็บไซต์รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
หมายเหตุ

สถานีบางซ่อน (อังกฤษ: Bang Son Station; รหัสสถานี: RW02) เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี ยกระดับเหนือถนนที่หยุดรถไฟบางซ่อน ในพื้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตรงบริเวณที่หยุดรถไฟบางซ่อนเดิม ในพื้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แผนผังสถานีแก้ไข

U2
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1  สายนครวิถี  มุ่งหน้า สถานีตลิ่งชัน
ชานชาลา 2  สายนครวิถี  มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
G
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ระดับถนน
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-2, ชั้นขายบัตรโดยสาร, ที่หยุดรถไฟบางซ่อน, ที่หยุดรถไฟสทล.10+375
ถนนเลียบทางรถไฟ,  สายฉลองรัชธรรม 

รูปแบบของสถานีแก้ไข

เป็นแบบชานชาลาด้านข้าง (side platform station) ขนาดมาตรฐานยาว 230 เมตร ระดับชานชาลาสูงจากพื้นดิน 10 เมตร ในระดับเดียวกับทางพิเศษศรีรัช เนื่องจากต้องลอดทางวิ่งของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา

ทางเข้า-ออกสถานีแก้ไข

  • 1  สายฉลองรัชธรรม  สถานีบางซ่อน, ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
  • 2 ถนนเลียบรถไฟ, ถนนประชาชื่น, เมโทร-สกาย ประชาชื่น

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายฉลองรัชธรรม
ชานชาลาที่ 1
  เตาปูน 06:05 23:19
ชานชาลาที่ 2
  คลองบางไผ่ 06:02 23:26
สายนครวิถี
ชานชาลาที่ 1
  ตลิ่งชัน 05:33 00:03
ชานชาลาที่ 2
  กลางบางซื่อ 05:41 00:11

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีวงศ์สว่าง
มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่
   สายฉลองรัชธรรม    สถานีเตาปูน
สถานีปลายทาง
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
สถานีปลายทาง
   สายนครวิถี    สถานีบางบำหรุ
มุ่งหน้า สถานีตลิ่งชัน

อ้างอิงแก้ไข