สถานีบางซ่อน

สถานีบางซ่อน เป็นสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยสถานีบางซ่อนของทั้งสองเส้นทาง ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเชื่อม โดยสถานีของสายฉลองรัชธรรมตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ส่วนสถานีของสายสีแดงอ่อนตั้งอยู่ในทิศทางขนานกับทางรถไฟสายใต้ บริเวณที่หยุดรถไฟบางซ่อน

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมแก้ไข

บางซ่อน
Bang Son
รถไฟฟ้ามหานคร
 
ชานชาลาสถานีบางซ่อน
ข้อมูลสถานี
เส้นทาง สายฉลองรัชธรรม 
 สายสีแดงอ่อน 
เชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
รูปแบบสถานียกระดับ
รูปแบบชานชาลาเกาะกลาง
จำนวนชานชาลา2
ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี
เขต/อำเภอเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลอื่น
เปิดใช้งาน6 สิงหาคม 2559
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
รหัสPP15
ผู้ให้บริการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ทางออก5
บันไดเลื่อน21
ลิฟต์4
ที่ตั้ง
แผนที่จากเว็บไซต์บีอีเอ็ม
 

สถานีบางซ่อน เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณใกล้แหล่งชุมชนและอสังหาริมทรัพย์บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจเขตบางซื่อ โดยเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ที่ถัดออกไปทางทิศตะวันออกที่สถานีบางซ่อน

แผนผังสถานีแก้ไข

 
ป้ายสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซ่อน (สายสีม่วง)
U3
ชานชาลา
ชานชาลา 1  สายฉลองรัชธรรม  มุ่งหน้า สถานีเตาปูน
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 2  สายฉลองรัชธรรม  มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก , ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า, ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อ  สายสีแดงอ่อน 
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี, สถานีบางซ่อน (รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน)

รูปแบบของสถานีแก้ไข

ชานชาลาของสถานีเป็นชานชาลาเกาะกลาง ขนาดมาตรฐาน ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา

สถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนแก้ไข

บางซ่อน
Bang Son
รถไฟฟ้าชานเมือง
ข้อมูลสถานี
เส้นทาง สายสีแดงอ่อน 
 สายฉลองรัชธรรม 
เชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ที่หยุดรถไฟบางซ่อน (สายใต้)
ที่หยุดรถไฟสทล.10+375
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
รูปแบบสถานียกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
เขต/อำเภอบางซื่อ
ข้อมูลอื่น
รหัสRW02
ผู้รับผิดชอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ทางออก2


สถานีบางซ่อน เป็นสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ซึ่งเป็นสถานียกระดับ เหนือที่หยุดรถไฟบางซ่อนในปัจจุบัน อยู่ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แผนผังสถานีแก้ไข

U2
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง
ชานชาลา 5  สายสีแดงอ่อน  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ (ชานชาลานี้ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ)
ชานชาลา 6  สายสีแดงอ่อน  มุ่งหน้า สถานีตลิ่งชัน
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
G
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ระดับถนน
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก , ชั้นขายบัตรโดยสาร, ที่หยุดรถไฟบางซ่อน, ที่หยุดรถไฟสทล.10+375
ถนนเลียบทางรถไฟ

หมายเหตุ : หมายเลขชานชลาอ้างอิงตามหมายเลขชานชลาในสถานีกลางบางซื่อ

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายฉลองรัชธรรม
PP16 เตาปูน
PP01 คลองบางไผ่
สายสีแดงอ่อน

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีวงศ์สว่าง
มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่
   สายฉลองรัชธรรม    สถานีเตาปูน
สถานีปลายทาง
สถานีบางบำหรุ
มุ่งหน้า สถานีตลิ่งชัน
   สายสีแดงอ่อน    สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง


อ้างอิงแก้ไข