สถานีบางซ่อน (อังกฤษ: Bang Son station) เป็นสถานีรถไฟฟ้ายกระดับในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยสถานีของสายฉลองรัชธรรมตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ส่วนสถานีของสายสีแดงอ่อนตั้งอยู่ในทิศทางขนานกับทางรถไฟสายใต้บริเวณที่หยุดรถไฟบางซ่อน สถานีทั้งสองเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเชื่อม

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง สถานีบางซ่อน แก้

บางซ่อน
PP15

Bang Son
 
 
ชานชาลา
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
พิกัด13°49′13″N 100°31′57″E / 13.82028°N 100.53250°E / 13.82028; 100.53250
เจ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (บีอีเอ็ม)
สาย     สายสีม่วง
ชานชาลา1 ชานชาลาเกาะกลาง
ราง2
การเชื่อมต่อ  บางซ่อน
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
ทางเข้าออกสำหรับผู้พิการมีบริการ
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีPP15
ประวัติ
เริ่มเปิดให้บริการ6 สิงหาคม พ.ศ. 2559; 7 ปีก่อน (2559-08-06)
ผู้โดยสาร
25641,311,770
การเชื่อมต่อ
สถานีก่อนหน้า   รถไฟฟ้ามหานคร สถานีต่อไป
วงศ์สว่าง
มุ่งหน้า คลองบางไผ่
สายสีม่วง เตาปูน
สถานีปลายทาง
ที่ตั้ง
 

สถานีบางซ่อน เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณใกล้แหล่งชุมชนและอสังหาริมทรัพย์บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจเขตบางซื่อ โดยเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ที่ถัดออกไปทางทิศตะวันออกที่บางซ่อน

ที่ตั้ง แก้

ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ระหว่างปากซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 23 (จันทเกษม) กับปากซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 25 (สุขสันต์ 2) ในพื้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด แก้

สีสัญลักษณ์ แก้

ใช้สีม่วงตกแต่งบริเวณประตูกั้นชานชาลา ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อสถานีทั้งบริเวณชานชาลาและบริเวณทางเข้า เพื่อบ่งบอกว่าเป็นสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รูปแบบ แก้

ชานชาลาของสถานีเป็นชานชาลาเกาะกลาง ขนาดมาตรฐาน ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสารและชานชาลา

ทางเข้า–ออก แก้

 • 1 ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 36 (ลิฟต์, บันไดเลื่อนขึ้นและลง)
 • 2 ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 34 (บันไดเลื่อนขึ้นและลง)
 • 3 ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 23/1 (ลิฟต์, บันไดเลื่อนขึ้นและลง)
 • 4 ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 25 (บันไดเลื่อนขึ้นและลง)
 • 5   บางซ่อน (บันไดเลื่อนขึ้น)

แผนผัง แก้

U3
ชานชาลา
ชานชาลา 1 สายสีม่วง มุ่งหน้า เตาปูน
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 2 สายสีม่วง มุ่งหน้า คลองบางไผ่
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า, ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อ   บางซ่อน
G
ระดับถนน
ป้ายรถประจำทาง, ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี,   บางซ่อน

สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน สถานีบางซ่อน แก้

บางซ่อน
RW02

Bang Son
 
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
พิกัด13°49′20″N 100°32′03″E / 13.8221°N 100.5342°E / 13.8221; 100.5342
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (เอสอาร์ทีอีที)
สาย
ชานชาลา2 (ยกระดับ)
2 (ระดับดิน)
ราง2 (ยกระดับ)
2 (ระดับดิน)
การเชื่อมต่อ  บางซ่อน
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้าง
 • ยกระดับ (สายสีแดง)
 • ระดับดิน (รถไฟชานเมือง)
ระดับชานชาลา2
ทางเข้าออกสำหรับผู้พิการมีบริการ
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีRW02
การเชื่อมต่อ
สถานีก่อนหน้า   การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีต่อไป
ชุมทางบางซื่อ สายใต้
ขบวนรถชานเมือง
บางบำหรุ
มุ่งหน้า สุไหงโก-ลก
สถานีก่อนหน้า   รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง สถานีต่อไป
กรุงเทพอภิวัฒน์
สถานีปลายทาง
สายสีแดงอ่อน บางบำหรุ
มุ่งหน้า ตลิ่งชัน
ที่ตั้ง
 

สถานีบางซ่อน (รหัส: RW02) เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี ยกระดับเหนือถนนที่หยุดรถไฟบางซ่อน ในพื้นที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่ตั้ง แก้

ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตรงบริเวณที่หยุดรถไฟบางซ่อนเดิม ในพื้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด แก้

รูปแบบ แก้

เป็นแบบชานชาลาด้านข้าง ขนาดมาตรฐานยาว 230 เมตร ระดับชานชาลาสูงจากพื้นดิน 10 เมตร ในระดับเดียวกับทางพิเศษศรีรัช เนื่องจากต้องลอดทางวิ่งของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสารและชั้นชานชาลา

ทางเข้า–ออก แก้

 • 1   บางซ่อน, ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี
 • 2 ถนนเลียบรถไฟ, ถนนประชาชื่น, เมโทร-สกาย ประชาชื่น

แผนผัง แก้

U2
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1 สายสีแดงอ่อน มุ่งหน้า ตลิ่งชัน
ชานชาลา 2 สายสีแดงอ่อน มุ่งหน้า กรุงเทพอภิวัฒน์
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
G
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ระดับถนน
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1–2, ชั้นขายบัตรโดยสาร, ที่หยุดรถไฟบางซ่อน, ที่หยุดรถไฟสทล.10+375
ถนนเลียบทางรถไฟ,   บางซ่อน

เวลาให้บริการ แก้

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสีม่วง[1]
ชานชาลาที่ 1
PP16 เตาปูน จันทร์–ศุกร์ 06.05 23.19
เสาร์–อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ 06.33 23.20
ชานชาลาที่ 2
PP01 คลองบางไผ่ จันทร์–ศุกร์ 06.02 23.26
เสาร์–อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ 06.20 23.26
สายสีแดงอ่อน[2]
ชานชาลาที่ 1
RW06 ตลิ่งชัน ทุกวัน 05.03 00.03
ชานชาลาที่ 2
RW01
RE01
กรุงเทพอภิวัฒน์ ทุกวัน 05.11 00.11

รถโดยสารประจำทาง แก้

 •   เส้นทางที่มีรถรองรับวีลแชร์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แก้

สายที่ เขตการเดินรถที่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ประเภทของรถที่ให้บริการ ผู้ให้บริการ หมายเหตุ
16 (2)   อู่กำแพงเพชร สุรวงศ์ 1.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีส้ม (ยูโรทู)

2.รถโดยสารประจำทางสีครีม–แดง

ขสมก.
50 (2)   พระราม 7 สวนลุมพินี 1.รถโดยสารประจำทางสีครีม–แดง

2.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีส้ม (ยูโรทู)

65 (2) วัดปากน้ำ นนทบุรี สนามหลวง 1.รถโดยสารประจำทางสีครีม–แดง
97 (2) กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสงฆ์ 1.รถโดยสารประจำทางสีครีม–แดง
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 1.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีส้ม (ยูโรทู)
505 (3) ปากเกร็ด สวนลุมพินี 1.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีส้ม (ยูโรทู)

รถเอกชน แก้

สายที่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ประเภทของรถที่ให้บริการ ผู้ให้บริการ หมายเหตุ
30 (2-4)   วัดปากน้ำ นนทบุรี   สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีน้ำเงิน (ใช้พลังงานไฟฟ้า) บจก.ไบรท์สตาร์ซัพพลาย (1999)
(เครือไทยสมายล์บัส)
มีรถให้บริการน้อย
97 (2-15)   กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสงฆ์ บจก.ไทยสมายล์บัส

อ้างอิง แก้

 1. "รถไฟฟ้าสายสีม่วง ตารางเดินรถ". www.mrta.co.th.
 2. "ข้อมูลกำหนดเวลาเดินรถ บางซ่อน". www.srtet.co.th.