ที่หยุดรถไฟพระราชวังสนามจันทร์

ที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นที่หยุดรถไฟของทางรถไฟสายใต้

ที่หยุดรถไฟพระราชวังสนามจันทร์
Sanam Chan Palace
สถานีรถไฟทางไกล
ที่หยุดรถไฟพระราชวังสนามจันทร์.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พิกัด13°49′26″N 100°02′29″E / 13.82380°N 100.04125°E / 13.82380; 100.04125พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′26″N 100°02′29″E / 13.82380°N 100.04125°E / 13.82380; 100.04125
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สายทางรถไฟสายใต้
ชานชาลา1
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี4017
อาคารเดิมของสถานีรถไฟหลวงพระราชวังสนามจันทร์ สร้างราว พ.ศ. 2453 ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับอาคารที่พักผู้โดยสารในปัจจุบัน ห่างออกไปประมาณ 360 เมตร [1] ปัจจุบันย้ายไปประกอบใหม่ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟหัวหิน

ประวัติแก้ไข

ที่หยุดรถไฟพระราชวังสนามจันทร์ ในอดีตเคยเป็นสถานีรถไฟหลวงประจำพระราชวังสนามจันทร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารสถานีรถไฟหลวงขึ้นในราวปี พ.ศ. 2453 เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ และทรงใช้สถานีรถไฟหลวงพระราชวังสนามจันทร์นี้ เป็นสถานีสำหรับเสด็จโดยรถไฟไปยังที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จไปเพื่อตรวจตราการซ้อมรบของกองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศ ยามที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังสนามจันทร์[2] ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของสถานีรถไฟหลวงดังกล่าว จะอยู่ห่างจากจุดพักผู้โดยสารในปัจจุบันออกไปประมาณ 360 เมตร โดยจะอยู่ด้านหลังของพระราชวังสนามจันทร์พอดี (ประมาณ สทล.ที่ 19/14) ในขณะที่ตำแหน่งของศาลาพักผู้โดยสารของที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ในปัจจุบัน จะตั้งเยื้องมาทางฝั่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (สทล.ที่ 50/13)[3]

จนเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานีรถไฟหลวงพระราชวังสนามจันทร์ก็มิได้ถูกใช้งานอีก เนื่องจากไม่มีเจ้านายพระองค์ใดเสด็จมาประทับที่พระราชวังสนามจันทร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้ทำการรื้อถอนอาคารสถานีรถไฟหลวงพระราชวังสนามจันทร์มาเก็บรักษาไว้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2511 ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้ลงมติว่าจะนำอาคารสถานีรถไฟหลวงนี้มาประกอบขึ้นใหม่ที่สถานีรถไฟหัวหิน เพื่อให้เป็นสถานีขึ้น-ลงรถไฟ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยามที่เสด็จมาประทับที่วังไกลกังวล อาคารสถานีรถไฟหลวงพระราชวังสนามจันทร์ จึงถูกนำมาประกอบขึ้นใหม่ที่สถานีรถไฟหัวหิน

การประกอบสถานีรถไฟหลวงขึ้นใหม่นี้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2517 ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2517 โดยมีสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นองค์ประธาน ในการนี้ พระองค์ได้ทรงพระราชทานนามอาคารรถไฟหลวงพระราชวังสนามจันทร์นี้ขึ้นใหม่ว่า พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ[4]

สำหรับพื้นที่เดิมของสถานีรถไฟหลวงพระราชวังสนามจันทร์ หลังจากที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ย้ายอาคารสถานีออกไปแล้ว ก็ได้มีการสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2540 ห่างจากที่ตั้งเดิมของสถานีรถไฟหลวงประมาณ 360 เมตร เยื้องมาทางด้านหลังของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นี้ได้มีการออกแบบให้เข้ากับสถาปัตยกรรมของพระราชวังสนามจันทร์[5] จากนั้นจึงจัดตั้งเป็น ที่หยุดรถไฟพระราชวังสนามจันทร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่โดยสารรถไฟ

ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

ศัพท์เทคนิค ข้อมูลจำเพาะ
รหัส 4017
ชื่อภาษาไทย พระราชวังสนามจันทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ Sanam Chan Palace
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ -
ชั้นสถานี ที่หยุดรถ
ระบบอาณัติสัญญาณ อาณัติสัญญาณรถไฟ
พิกัดที่ตั้ง กม. 50.13
ที่อยู่ ถนนเหนือวัง

ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง พระราชวังสนามจันทร์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ธ255 ธนบุรี 08:15 08.44 หลังสวน 09:15
ธ257 ธนบุรี 07.45 09.05 น้ำตก 12.35
ธ261 กรุงเทพ 09.20 10.05 หัวหิน 14.15
ช355 กรุงเทพ 17.40 18.11 ชุมทางหนองปลาดุก 18.28 งดการเดินรถชั่วคราวจากชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี
ธ351 ธนบุรี 18.25 19.31 ราชบุรี 20.30
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง พระราชวังสนามจันทร์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ธ352 ราชบุรี 05.00 06.00 ธนบุรี 07.10
ช356 ชุมทางหนองปลาดุก 5:55 06.21 กรุงเทพ 08.10 งดการเดินรถชั่วคราวจากชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี
ธ254 หลังสวน 06:20 15.00 ธนบุรี 18:30
ธ258 น้ำตก 12.55 16.27 ธนบุรี 17.40
ธ262 หัวหิน 14.30 17.12 กรุงเทพ 20.20
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′26″N 100°02′29″E / 13.82382°N 100.04130°E / 13.82382; 100.04130{{#coordinates:}}: ไม่สามารถมีป้ายกำกับหลักมากกว่าหนึ่งป้ายต่อหน้าได้