สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ

(เปลี่ยนทางจาก ชุมทางบางซื่อ)
ชุมทางบางซื่อ
Bang Sue Junction
กิโลเมตรที่ 7.47
สทล 10+375
SRT telegraph post at km.10.375
+2.90 กม.
ประดิพัทธ์
Pradiphat
-1.10 กม.
ที่ทำการรับส่งสินค้าพหลโยธิน
Phahonyothin Freight Terminal
+0.00 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง


สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ตั้งอยู่ที่ ถนนเทอดดำริ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานีชุมทางรถไฟหลักของประเทศไทย ซึ่งแยกทางรถไฟสายใต้ ออกจากทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงยังเป็น 1 ใน 2 สถานีชุมทางรถไฟที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร คือ สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ และสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน และเป็น 1 ใน 15 สถานีชุมทางรถไฟในประเทศไทย

ชุมทางบางซื่อ
Bang Sue Junction
201701 Platform 1,2 at Bang Sue Junction.jpg
ข้อมูลสถานี
ที่ตั้งเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เส้นทางรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้า ของ รฟท.
เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
(สถานีบางซื่อ)
ชานชาลาระดับดิน
ราง4 ชานชาลาราง (ตัวสถานี)
ประมาณ 60 ชานชาลาราง (ย่านสับเปลี่ยน)
8 ชานชาลาราง (โรงรถจักร)
ข้อมูลอื่น ๆ
รหัส1007 - ไทย: บซ; อังกฤษ: BSJ
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เส้นทาง
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
ป้ายหยุดรถประดิพัทธ์
มุ่งหน้า สถานีกรุงเทพ
  -   ป้ายหยุดรถนิคมรถไฟ กม.11
มุ่งหน้า สถานีชุมทางบ้านภาชี
ป้ายหยุดรถประดิพัทธ์
มุ่งหน้า สถานีกรุงเทพ
   รฟท. ใต้    ที่หยุดรถสทล.10+375
มุ่งหน้า สถานีสุไหงโกลก/สถานีปาดังเบซาร์

แผนผังสถานีแก้ไข

G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, สถานีบางซื่อ ทางออก 1-2
G
ชานชาลารถไฟทางไกล
สายใต้
สายเหนือ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ชานชาลา 28  รฟท. ใต้  ปลายทาง สถานีกันตัง, สถานีนครศรีธรรมราช, สถานีปาดังเบซาร์, สถานีสุไหงโกลก
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 27  รฟท. ใต้  ปลายทาง สถานีกรุงเทพ
ชานชาลา 26, 26  รฟท. เหนือ  ปลายทาง สถานีเชียงใหม่, สถานีเชียงของ(อนาคต)
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลายทาง สถานีหนองคาย, สถานีอุบลราชธานี
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 25, 25  รฟท. เหนือ  ปลายทาง สถานีกรุงเทพ
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลายทาง สถานีกรุงเทพ
G
ระดับถนน
- ย่านสับเปลี่ยน, โรงรถจักร, โครงการสถานีกลางบางซื่อ

ตารางเวลาเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางบางซื่อ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช303 กรุงเทพ 04.20 04.35 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช339 กรุงเทพ 05:20 05.33 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ21 กรุงเทพ 05.45 06.04 อุบลราชธานี 14.00
ร135 กรุงเทพ 06.40 07.02 อุบลราชธานี 18.00
ร111 กรุงเทพ 07.00 07.21 เด่นชัย 16.30
ดพ43 กรุงเทพ 08.05 08.25 สุราษฎร์ธานี 16.30
ด75 กรุงเทพ 08.20 08.38 หนองคาย 17.30
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 08.48 เชียงใหม่ 19.30 ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)
ธ261 กรุงเทพ 09.20 09.39 หัวหิน 13.35
ธ201 กรุงเทพ 09.25 09.46 พิษณุโลก 17.55
ด71 กรุงเทพ 10.05 10.25 อุบลราชธานี 19.50 ขยายปลายทาง
จากศรีสะเกษ[1]
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 11.11 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ209 กรุงเทพ 11.20 11.40 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ 11:40 12.03 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 13.16 ตะพานหิน 19.15
ร171 กรุงเทพ 13:00 13.23 สุไหงโก-ลก 10:45
ร109 กรุงเทพ 13.45 14.06 เชียงใหม่ 04.05
ธ207 กรุงเทพ 14.05 14.26 นครสวรรค์ 19.35
ดพ31 กรุงเทพ 14.45 15.07 ชุมทางหาดใหญ่ 06.35
ดพ37 กรุงเทพ 15.10 15.32 สุไหงโก-ลก 11.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 45
ดพ45 กรุงเทพ 15.10 15.32 ปาดังเบซาร์ 09.53
(GMT+8)
(ขบวนที่ 35 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 37
ร145 กรุงเทพ 15.20 15.42 อุบลราชธานี 03.15
ร169 กรุงเทพ 15:35 15.58 ยะลา 11:20
ช301 กรุงเทพ 16.30 16.51 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช355 กรุงเทพ 16.40 16.59 สุพรรณบุรี 20.15
ช341 กรุงเทพ 17:00 17.19 ชุมทางแก่งคอย 20:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ด83 กรุงเทพ 17.05 17.28 ตรัง 07.55
ช317 กรุงเทพ 17.25 17.45 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร173 กรุงเทพ 17.35 17.58 นครศรีธรรมราช 09.55
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 18.31 เชียงใหม่ 07.15 ทดแทนขบวนที่ 1
(อดีตเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ)
ช313 กรุงเทพ 18:20 18.43 ชุมทางบ้านภาชี 20:45 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร167 กรุงเทพ 18.20 18.52 กันตัง 11.20
ด77 กรุงเทพ 18.35 18.56 หนองคาย 03.45
ร139 กรุงเทพ 18.55 19.12 อุบลราชธานี 06.15
ด85 กรุงเทพ 19.30 19.53 นครศรีธรรมราช 10.55
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 19.56 เชียงใหม่ 08.40
ดพ25 กรุงเทพ 20.00 20.21 หนองคาย 06.25 ทดแทนขบวนที่ 69
ร107 กรุงเทพ 20.10 20.31 เด่นชัย 05.15
ดพ23 กรุงเทพ 20.30 20.47 อุบลราชธานี 06.35 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 67
ร133 กรุงเทพ 20:45 21.04 หนองคาย 07.55
ร105 กรุงเทพ 21.00 21.15 ศิลาอาสน์ 04.40
ด67 กรุงเทพ 21.30 21.46 อุบลราชธานี 07.50
ด51 กรุงเทพ 22.00 22.22 เชียงใหม่ 12.10
ร141 กรุงเทพ 22.45 22.59 อุบลราชธานี 10.20
ดพ39 กรุงเทพ 22.50 23.11 สุราษฎร์ธานี 08.11 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 41
ดพ41 กรุงเทพ 22.50 23.11 ยะลา 14.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 39
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางบางซื่อ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 03.35 กรุงเทพ 04.00
ด78 หนองคาย 18.30 04.07 กรุงเทพ 04.35
ร142 อุบลราชธานี 17.35 04.31 กรุงเทพ 05.00
ร108 เด่นชัย 19.05 04.44 กรุงเทพ 05.10
ร174 นครศรีธรรมราช 13.00 04.45 กรุงเทพ 05.10
ดพ24 อุบลราชธานี 19.00 04.52 กรุงเทพ 05.15 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 68
ด52 เชียงใหม่ 15.30 04.58 กรุงเทพ 05.25
ร168 กันตัง 12.40 05.10 กรุงเทพ 05.30
ร134 หนองคาย 18:50 05.12 กรุงเทพ 05:45
ดพ26 หนองคาย 19.40 05.30 กรุงเทพ 06.00 ทดแทนขบวนที่ 70
ดพ42 ยะลา 14.55 05.33 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 44
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 20.25 05.33 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 42
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 05.46 กรุงเทพ 06.15
ด86 นครศรีธรรมราช 15.00 05.56 กรุงเทพ 06.30
ด68 อุบลราชธานี 19.30 06.14 กรุงเทพ 06.40
ช376 รังสิต 05.35 06.23 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 06.25 กรุงเทพ 06.50 ทดแทนขบวนที่ 2
ร140 อุบลราชธานี 20.30 06.55 กรุงเทพ 07.20
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45 07.02 กรุงเทพ 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช356 สุพรรณบุรี 04.30 07.37 กรุงเทพ 08.05
ช302 ลพบุรี 04.40 07.44 กรุงเทพ 08.15 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05:05 08.06 กรุงเทพ 08:40
ด84 ตรัง 17.30 08.08 กรุงเทพ 08.45
ร170 ยะลา 12:10 08.33 กรุงเทพ 08:05
ช318 ลพบุรี 06.00 08.34 กรุงเทพ 09.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร172 สุไหงโก-ลก 11:30 08.50 กรุงเทพ 09:15
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14.20 09.45 กรุงเทพ 10.30 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 46
ดพ46 ปาดังเบซาร์ 18.00
(GMT+8)
09.45 กรุงเทพ 10.30 (ขบวนที่ 36 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 38
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 09.54 กรุงเทพ 10.20
ดพ32 ชุมทางหาดใหญ่ 18.45 10.06 กรุงเทพ 10.30
ช304 ลพบุรี 08:00 10.05 กรุงเทพ 10:35
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 10.40 กรุงเทพ 11:10
ธ212 ตะพานหิน 05.30 11.44 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 13.40 กรุงเทพ 14.05
ธ234 สุรินทร์ 05:20 13.50 กรุงเทพ 14:15
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 14.15 กรุงเทพ 14.40
ด72 อุบลราชธานี 05.30 14.27 กรุงเทพ 14.55 ขยายต้นทาง
จากศีรขภูมิ[2]
ด76 หนองคาย 07:45 16.45 กรุงเทพ 17:10
ร112 เด่นชัย 07.30 17.33 กรุงเทพ 18.00
ร136 อุบลราชธานี 07.00 18.12 กรุงเทพ 18.40
ธ262 หัวหิน 14.10 18.35 กรุงเทพ 19.00
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 19.03 กรุงเทพ 19.25 ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[3]
ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.40 19.20 กรุงเทพ 19.45
ธ210 บ้านตาคลี 16.00 20.14 กรุงเทพ 20.35
ร102 เชียงใหม่ 06.30 20.40 กรุงเทพ 21.10
ร146 อุบลราชธานี 09.30 20.44 กรุงเทพ 21.10
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 22.37 กรุงเทพ 22.55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ที่ทำการรับ-ส่งสินค้าพหลโยธินแก้ไข

ที่ทำการรับส่งสินค้าพหลโยธิน หรือ ย่านพหลโยธิน เป็นย่านสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนรางมากกว่า 50 ราง เป็นย่านสับเปลี่ยนขนาดใหญ่ รวมความยาว (ตามแนวเส้นทาง) ถึง 4 กม. เป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้าหลักของประเทศไทย อยู่ห่างจากตัวอาคารสถานีรถไฟไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 1.5 กิโลเมตร

โรงรถจักรดีเซลบางซื่อแก้ไข

โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ เป็นโรงซ่อมบำรุงและโรงจอดรถจักรดีเซลที่ใช้ในการลากขบวนรถไฟ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสถานีรถไฟไปตามแนวเส้นทางในระยะประมาณ 1.5 กิโลเมตร นอกจากที่บางซื่อแล้ว ยังมีโรงรถจักรที่ สถานีรถไฟธนบุรี สถานีรถไฟนครราชสีมา สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ สถานีรถไฟนครลำปาง สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง และ สถานีรถไฟชุมพร

โครงการสถานีกลางบางซื่อ และโครงการศูนย์คมนาคมพหลโยธินแก้ไข

โครงการสถานีกลางบางซื่อแก้ไข

ในอนาคต การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง จะทำการย้ายสถานีต้นทางหลักของกรุงเทพ จากสถานีกรุงเทพมาที่ ชุมทางบางซื่อ เป็นสถานีหลักแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร[4] พร้อมจัดเส้นทางใหม่ จากบางซื่อไปนครปฐม เป็นสายตะวันตก จากบางซื่อ ไปกรุงเทพ วงเวียนใหญ่ มหาชัย จนถึงปากท่อ ตลอดจนทุกสถานีหลังจากนี้ นับเป็นสายใต้ (เส้นทางใหม่) จากบางซื่อไปชุมทางบ้านภาชี ยังเป็นสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดิม จากบางซื่อไปสุวรรณภูมิ ฉะเชิงเทรา เป็นสายตะวันออกตามเดิม และแยกเพิ่มอีก 1 เส้นทาง คือ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

โครงการศูนย์คมนาคมพหลโยธินแก้ไข

ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน ตั้งอยู่ในพื้นที่สถานีรถไฟบางซื่อและสวนจตุจักรเป็นโครงการก่อสร้างบนเนื้อที่ประมาณ 2000ไร่ โดยพัฒนาเป็นพื้นที่3ชั้นโดยมีทางเชื่อมกับสถานีกลางบางซื่อ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีหมอชิต และเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินที่สถานีกำแพงเพชรและสถานีจตุจักร ส่วนระดับพื้นดินจะพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวให้กลมกลืนกับสวนจตุจักรโดยผลการศึกษาเบื้องต้นเฟสแรกใช้งบประมาณ 65,000 ล้านบาท เฟสที่ 2 มีการเดินรถบีอาร์ที ช่วงอาคารเอ็นโก้-จตุจักร-บางซื่อ จะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนโดยให้เป็นผู้สร้างบริหารงาน และส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่รัฐ โดยรัฐไม่ต้องใช้งบ 65,000 ล้านบาท คาดใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://www.facebook.com/Thaitrainstory/photos/a.985444548250457.1073741857.617685891692993/985445121583733/?type=3&theater
  2. https://www.facebook.com/Thaitrainstory/photos/a.985444548250457.1073741857.617685891692993/985445141583731/?type=3&theater
  3. http://www.thairath.co.th/content/eco/299573
  4. เอกสารและสื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น ต่อการดำเนินโครงการสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2549 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • สมุดรายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ, การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข