สถานีจตุจักร

ระวังสับสนกับ สถานีสวนจตุจักร

สถานีจตุจักร (อังกฤษ: Chatuchak Station; รหัสสถานี: RN02) เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มยกระดับเหนือถนนกำแพงเพชร 2 ในพื้นที่แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งอยู่บริเวณนิคมกม.11

จตุจักร
Chatuchak
SRT Bangkok Commuter Rail Dark Red Line Logo.svg
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ชั่วคราว)
สาย สายสีแดงเข้ม 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนกำแพงเพชร 2
เขต/อำเภอเขตจตุจักร
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีSRT RN02.svg
ทางออก6
บันไดเลื่อน8
ลิฟต์5
ประวัติ
เปิดให้บริการ2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
แผนที่ทางเดินรถ
รังสิต
หลักหก (ม.รังสิต)
ดอนเมือง
การเคหะ
หลักสี่
ตลิ่งชัน
ทุ่งสองห้อง
บางบำหรุ
บางเขน
แม่น้ำเจ้าพระยา
วัดเสมียนนารี
บางซ่อน
จตุจักร
กลางบางซื่อ
สัญลักษณ์

สายสีแดงเข้ม
สายสีแดงอ่อน
เอ็มอาร์ที
รถไฟทางไกล
ท่าอากาศยาน
หมายเหตุ
SRT RN02 Traditional station sign.svg

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนกำแพงเพชร 2 ใกล้กับสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสถานีจ่ายไฟฟ้าต้นทางบางซื่อ การไฟฟ้านครหลวง ในพื้นที่แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในแผนงานเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีแห่งนี้มีชื่อเดิมว่า สถานี กม.11 เพื่อให้สอดคล้องกับป้ายหยุดรถไฟ นิคมรถไฟ กม.11 เหมือนสถานีอื่น ๆ ในโครงการ แต่ในช่วงสุดท้ายของการก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศยกเลิกการใช้งานป้ายหยุดนิคมรถไฟ กม.11 ลง เพื่อทำเป็นรางหลีกเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงของรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม สถานีแห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็น สถานีจตุจักร ในเวลาต่อมา

แผนผังสถานีแก้ไข

 
ป้ายสถานีจตุจักร
U3
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีรังสิต
ราง  รฟท. เหนือ ,  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชานชาลา 2  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-6, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, ชุมชนบ้านพักรถไฟ, สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,
สถานีจ่ายไฟฟ้าต้นทางบางซื่อ การไฟฟ้านครหลวง, สถานีรถโดยสารจตุจักร นครชัยแอร์

รูปแบบของสถานีแก้ไข

เป็นแบบชานชาลาด้านข้าง (side platform station) ขนาดมาตรฐานยาว 230 เมตร ระดับชานชาลาสูงจากพื้นดิน 18 เมตร ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา และออกแบบให้มีรางหลีกสำหรับรถไฟทางไกลที่ไม่จอดที่สถานี

ทางเข้า-ออกแก้ไข

ประกอบด้วยทางขึ้น-ลงปกติ ได้แก่

  • 1, 3 ซอยสระบัว, ซอยสามัคคีธรรม
  • 2, 4 ถนนกำแพงเพชร 6, บ้านกลางกรุงเดอะนีส รัชวิภา
  • 5 ถนนกำแพงเพชร 2, จตุจักรปิโตเลียม, ชุมชนบ้านพักรถไฟ
  • 6 ถนนกำแพงเพชร 2, สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สถานีจ่ายไฟฟ้าต้นทางบางซื่อ การไฟฟ้านครหลวง, สถานีรถโดยสารจตุจักร นครชัยแอร์ , วิภาวดีรังสิตซอย 11 (ทางลัดไปจตุจักร)

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

  • ฝั่งถนนกำแพงเพชร 2 - สาย 3 / 16 / 49 / 170

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสีแดงเข้ม
ชานชาลาที่ 3
  บางซื่อ จันทร์ - อาทิตย์ 06:20 19:50
ชานชาลาที่ 4
  รังสิต จันทร์ - อาทิตย์ 06:03 19:33

สถานที่สำคัญใกล้เคียงแก้ไข

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
   สายสีแดงเข้ม    สถานีวัดเสมียนนารี
มุ่งหน้า สถานีรังสิต