ขนส่ง (บริษัท)

บทความนี้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ขนส่ง

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. (อังกฤษ: The Transport Company Limited) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2473 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เดินอากาศ จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ขนส่ง จำกัด ในปี พ.ศ. 2482[1]

บริษัท ขนส่ง จำกัด
The Transport Company Limited Logo.png
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง13 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 (92 ปี)
เขตอำนาจรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดในประเทศไทย
สำนักงานใหญ่999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดกระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์www.transport.co.th
เชิงอรรถ
การให้บริการจำนวน 800 คัน

การดำเนินงานแก้ไข

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีหน้าที่ในการดำเนินการด้านการบริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจำทางระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด รวมถึงให้เอกชนเข้ามามีส่วนดำเนินการในรูปของรถร่วมเอกชน บริษัท ขนส่ง จำกัด ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการจัดระเบียบการเดินรถทั้งของบริษัทเองและรถร่วมให้เป็นระเบียบ รวมทั้งการให้บริการด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งสามารถแบ่งขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจได้ เป็น 3 ธุรกิจ คือ

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-10. สืบค้นเมื่อ 2010-07-13.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข