มอเตอร์ไซค์รับจ้าง บนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ใช้พาหนะเป็นรถจักรยานยนต์ สามารถขนส่งได้ครั้งละไม่เกิน 1 คนเท่านั้นและมีการกำหนดราคาให้บริการตามที่กำหนด หรือตามตกลงอันเห็นสมควรแก่ทั้งสองฝ่าย

จุดบริการแก้ไข

บริเวณที่จอดรอของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จะเรียกกันในภาษาถิ่นว่า วินมอเตอร์ไซค์[1] พร้อมทั้งป้ายบอกราคาการเดินทางขั้นต่ำ ติดตั้งไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้โดยทั่วกัน

เอกลักษณ์แก้ไข

ผู้ทำหน้าที่จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียน[2] และรับเสื้อวินแบบเสื้อสีส้ม พร้อมชื่อวิน ชื่อพนักงานและเบอร์เขตให้บริการ รวมทั้งยังต้องบริการหมวกกันน็อคให้กับลูกค้าอีกด้วย

รายการอ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข