รถไฟระหว่างเมือง

รถไฟระหว่างเมือง (อังกฤษ: inter-city rail) เป็นขบวนรถไฟด่วนที่มีระยะทางวิ่งยาวกว่าขบวนรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟภูมิภาค ระยะทางของรถไฟระหว่างเมืองนั้นไม่จำกัดและแตกต่างกันไปตามประเทศต่าง ๆ

รถไฟระหว่างเมืองในฮ่องกง

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

  • The Man in Seat 61 Information on train travel worldwide
  •   คู่มือการท่องเที่ยว Tips for rail travel จากวิกิท่องเที่ยว (ในภาษาอังกฤษ)