แขวงฉิมพลี

แขวงในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ฉิมพลี เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แขวงฉิมพลี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Chimphli
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)
แผนที่เขตตลิ่งชัน เน้นแขวงฉิมพลี
แผนที่เขตตลิ่งชัน เน้นแขวงฉิมพลี
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด7.338 ตร.กม. (2.833 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด23,490 คน
 • ความหนาแน่น3,201.15 คน/ตร.กม. (8,290.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10170
รหัสภูมิศาสตร์101903
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงฉิมพลีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตตลิ่งชัน มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1019&rcodeDesc=เขตตลิ่งชัน 2564. สืบค้น 26 เมษายน 2565.