แขวงบางระมาด

แขวงในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางระมาด เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แขวงบางระมาด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Ramat
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
แผนที่เขตตลิ่งชัน เน้นแขวงบางระมาด
แผนที่เขตตลิ่งชัน เน้นแขวงบางระมาด
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด8.539 ตร.กม. (3.297 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด19,715 คน
 • ความหนาแน่น2,308.82 คน/ตร.กม. (5,979.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10170
รหัสภูมิศาสตร์101905
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางระมาดตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของเขตตลิ่งชัน มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1019&rcodeDesc=เขตตลิ่งชัน 2564. สืบค้น 26 เมษายน 2565.