แขวงศาลาธรรมสพน์

แขวงในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ศาลาธรรมสพน์ [สา-ลา-ทำ-มะ-สบ][3] เป็นหนึ่งในสองแขวงของเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสานเขตที่อยู่อาศัย ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้ท้องที่แขวงนี้เป็นพื้นที่สีเขียว (ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) และพื้นที่สีขาวทแยงเขียว (ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม)

แขวงศาลาธรรมสพน์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Sala Thammasop
แผนที่เขตทวีวัฒนา เน้นแขวงศาลาธรรมสพน์
แผนที่เขตทวีวัฒนา เน้นแขวงศาลาธรรมสพน์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด28.698 ตร.กม. (11.080 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด55,970 คน
 • ความหนาแน่น1,950.31 คน/ตร.กม. (5,051.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10170
รหัสภูมิศาสตร์104802
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่มาของชื่อแขวง แก้

เดิมแขวงศาลาธรรมสพน์มีชื่อว่า ศาลาทำศพ[4] แต่ในภายหลังได้เขียนใหม่เป็น ศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้เป็นมงคลและไพเราะมากขึ้น

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงศาลาธรรมสพน์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ด้านเหนือของเขตทวีวัฒนา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[5]

การคมนาคม แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงศาลาธรรมสพน์ ได้แก่

ถนนสายรองและทางลัดในพื้นที่แขวงศาลาธรรมสพน์ ได้แก่

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2564 พื้นที่ เขตทวีวัฒนา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1048&rcodeDesc=เขตทวีวัฒนา 2566. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 56.
  4. ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ แผนกทะเบียนที่ดิน ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดที่ดิน ๑ ตำบลพระราชวัง อำเภอพระราชวัง จังหวัดพระนคร ๒ ตำบลศาลาทำศพ อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี [1] เก็บถาวร 2022-10-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  5. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงศาลาธรรมสพน์และแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 32–36. 24 ธันวาคม 2540.