แขวงคลองชักพระ

แขวงในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองชักพระ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองชักพระ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Chak Phra
ตลาดน้ำตลิ่งชัน
แผนที่เขตตลิ่งชัน เน้นแขวงคลองชักพระ
แผนที่เขตตลิ่งชัน เน้นแขวงคลองชักพระ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.251 ตร.กม. (0.483 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด9,560 คน
 • ความหนาแน่น7,641.89 คน/ตร.กม. (19,792.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10170
รหัสภูมิศาสตร์101901
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงคลองชักพระตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตตลิ่งชัน มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1019&rcodeDesc=เขตตลิ่งชัน 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.