แขวงบางขุนศรี

แขวงในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางขุนศรี เป็นหนึ่งในห้าแขวงของเขตบางกอกน้อย

แขวงบางขุนศรี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Khun Si
ทัศนียภาพเมื่อมองจากสถานีไฟฉาย
ทัศนียภาพเมื่อมองจากสถานีไฟฉาย
แผนที่เขตบางกอกน้อย เน้นแขวงบางขุนศรี
แผนที่เขตบางกอกน้อย เน้นแขวงบางขุนศรี
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกน้อย
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด4.360 ตร.กม. (1.683 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด30,572 คน
 • ความหนาแน่น7,011.93 คน/ตร.กม. (18,160.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10700
รหัสภูมิศาสตร์102007
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางขุนศรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตบางกอกน้อย มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1020&rcodeDesc=เขตบางกอกน้อย 2564. สืบค้น 26 เมษายน 2565.