แขวงวัดท่าพระ

แขวงในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วัดท่าพระ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แขวงวัดท่าพระ
แผนที่เขตบางกอกใหญ่ เน้นแขวงวัดท่าพระ
อักษรไทยแขวงวัดท่าพระ
อักษรโรมันKhwaeng Wat Tha Phra
เขตบางกอกใหญ่
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.346 ตร.กม. (2.064 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[2]
 • ทั้งหมด52,609 คน
 • ความหนาแน่น9,840.81 คน/ตร.กม. (25,487.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101602
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางตอนกลางและตะวันตกของเขตบางกอกใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1016&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 29 พฤษภาคม 2563.