แขวงวัดท่าพระ

แขวงในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วัดท่าพระ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แขวงวัดท่าพระ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wat Tha Phra
สถานีท่าพระ
แผนที่เขตบางกอกใหญ่ เน้นแขวงวัดท่าพระ
แผนที่เขตบางกอกใหญ่ เน้นแขวงวัดท่าพระ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกใหญ่
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.346 ตร.กม. (2.064 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด51,031 คน
 • ความหนาแน่น9,545.64 คน/ตร.กม. (24,723.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101602
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงวัดท่าพระตั้งอยู่ทางตอนกลางและตะวันตกของเขตบางกอกใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1016&rcodeDesc=เขตบางกอกใหญ่ 2564. สืบค้น 24 เมษายน 2565.