แขวงวัดอรุณ

แขวงในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วัดอรุณ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แขวงวัดอรุณ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wat Arun
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
แผนที่เขตบางกอกใหญ่ เน้นแขวงวัดอรุณ
แผนที่เขตบางกอกใหญ่ เน้นแขวงวัดอรุณ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกใหญ่
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.834 ตร.กม. (0.322 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด10,985 คน
 • ความหนาแน่น13,171.46 คน/ตร.กม. (34,113.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101601
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงวัดอรุณตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตบางกอกใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1016&rcodeDesc=เขตบางกอกใหญ่ 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.