แขวงพระบรมมหาราชวัง

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พระบรมมหาราชวัง เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า สถานที่ราชการ และสถานศึกษา

แขวงพระบรมมหาราชวัง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Phra Borom Maha Ratchawang
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงพระบรมมหาราชวัง
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงพระบรมมหาราชวัง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.647 ตร.กม. (0.636 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[2]
 • ทั้งหมด3,685 คน
 • ความหนาแน่น2,237.40 คน/ตร.กม. (5,794.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100101
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
พระบรมมหาราชวัง ถ.หน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

สถานที่สำคัญภายในแขวงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1001&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 29 พฤษภาคม 2563.