แขวงพระบรมมหาราชวัง

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พระบรมมหาราชวัง เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า สถานที่ราชการ และสถานศึกษา ตั้งชื่อตามสถานที่สำคัญในแขวงคือพระบรมมหาราชวัง

แขวงพระบรมมหาราชวัง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Phra Borom Maha Ratchawang
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงพระบรมมหาราชวัง
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงพระบรมมหาราชวัง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.647 ตร.กม. (0.636 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,230 คน
 • ความหนาแน่น1,961.14 คน/ตร.กม. (5,079.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100101
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงพระบรมมหาราชวังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

สถานที่สำคัญภายในแขวง แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2564. สืบค้น 17 เมษายน 2565.