แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นแขวงที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุด สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและที่อยู่อาศัย

แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng San Chaopho Suea
ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า)
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.144 ตร.กม. (0.056 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด2,676 คน
 • ความหนาแน่น18,583.33 คน/ตร.กม. (48,130.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100105
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2566. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2567.