แขวงวัดราชบพิธ

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วัดราชบพิธ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและสถานที่ราชการ

แขวงวัดราชบพิธ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wat​ Ratchabophit
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงวัดราชบพิธ
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงวัดราชบพิธ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.220 ตร.กม. (0.085 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด2,964 คน
 • ความหนาแน่น13,472.73 คน/ตร.กม. (34,894.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100103
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงวัดราชบพิธตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2564. สืบค้น 17 เมษายน 2565.