แขวงวัดราชบพิธ

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วัดราชบพิธ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและสถานที่ราชการ

แขวงวัดราชบพิธ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wat​ Ratchabophit
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงวัดราชบพิธ
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงวัดราชบพิธ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.220 ตร.กม. (0.085 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด2,964 คน
 • ความหนาแน่น13,472.73 คน/ตร.กม. (34,894.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100103
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงวัดราชบพิธตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2564. สืบค้น 17 เมษายน 2565.