แขวงเสาชิงช้า

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เสาชิงช้า เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและที่อยู่อาศัย

แขวงเสาชิงช้า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Sao Chingcha
เสาชิงช้า
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงเสาชิงช้า
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงเสาชิงช้า
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.153 ตร.กม. (0.059 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด1,870 คน
 • ความหนาแน่น12,222.22 คน/ตร.กม. (31,655.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100106
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงเสาชิงช้าตั้งอยู่ทางตอนกลางของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สถิติประจำปี 2566 สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.