แขวงเสาชิงช้า

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เสาชิงช้า เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและที่อยู่อาศัย

แขวงเสาชิงช้า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Sao Chingcha
เสาชิงช้า
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงเสาชิงช้า
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงเสาชิงช้า
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.153 ตร.กม. (0.059 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด1,983 คน
 • ความหนาแน่น12,960.78 คน/ตร.กม. (33,568.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100106
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงเสาชิงช้าตั้งอยู่ทางตอนกลางของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สถิติประจำปี 2564 สืบค้น 17 เมษายน 2565.