แขวงบวรนิเวศ

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บวรนิเวศ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตสถานที่ราชการและการค้า

แขวงบวรนิเวศ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bowon Niwet
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงบวรนิเวศ
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงบวรนิเวศ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.496 ตร.กม. (0.192 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด3,886 คน
 • ความหนาแน่น7,834.68 คน/ตร.กม. (20,291.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100107
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงบวรนิเวศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2564. สืบค้น 17 เมษายน 2565.