แขวงบวรนิเวศ

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บวรนิเวศ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตสถานที่ราชการและการค้า

แขวงบวรนิเวศ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bowon Niwet
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงบวรนิเวศ
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงบวรนิเวศ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.496 ตร.กม. (0.192 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด3,575 คน
 • ความหนาแน่น7,207.66 คน/ตร.กม. (18,667.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100107
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงบวรนิเวศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.