แขวงสำราญราษฎร์

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สำราญราษฎร์ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและสถานที่ราชการ

แขวงสำราญราษฎร์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Samran Rat
สวนรมณีนาถ
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงสำราญราษฎร์
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงสำราญราษฎร์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.230 ตร.กม. (0.089 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด2,654 คน
 • ความหนาแน่น11,539.13 คน/ตร.กม. (29,886.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100104
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงสำราญราษฎร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.