แขวงบ้านบาตร

แขวงในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บ้านบาตร เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

แขวงบ้านบาตร
แผนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เน้นแขวงบ้านบาตร
อักษรไทยแขวงบ้านบาตร
อักษรโรมันKhwaeng Ban Bat
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
พื้นที่
 • ทั้งหมด0.251 ตร.กม. (0.097 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด6,613 คน
 • ความหนาแน่น26,346.61 คน/ตร.กม. (68,237.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10100
รหัสภูมิศาสตร์100804
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1008&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 29 พฤษภาคม 2563.