แขวงบ้านบาตร

แขวงในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บ้านบาตร เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

แขวงบ้านบาตร
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Ban Bat
พระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
แผนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เน้นแขวงบ้านบาตร
แผนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เน้นแขวงบ้านบาตร
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.251 ตร.กม. (0.097 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด5,743 คน
 • ความหนาแน่น22,880.48 คน/ตร.กม. (59,260.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10100
รหัสภูมิศาสตร์100804
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงบ้านบาตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1008&rcodeDesc=เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.