แขวงตลาดยอด

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ตลาดยอด เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและที่อยู่อาศัย

แขวงตลาดยอด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Talat Yot
ถนนตะนาว
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงตลาดยอด
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงตลาดยอด
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.193 ตร.กม. (0.075 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด1,904 คน
 • ความหนาแน่น9,865.29 คน/ตร.กม. (25,551.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100108
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงตลาดยอดตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.