แขวงบ้านพานถม

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บ้านพานถม เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตสถานที่ราชการและเขตการค้า

แขวงบ้านพานถม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Ban Phan Thom
พระเจดีย์ วัดตรีทศเทพวรวิหาร
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงบ้านพานถม
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงบ้านพานถม
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่<[1]
 • ทั้งหมด0.414 ตร.กม. (0.160 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด5,812 คน
 • ความหนาแน่น14,038.65 คน/ตร.กม. (36,359.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงบ้านพานถมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2564. สืบค้น 17 เมษายน 2565.