แขวงตลาดพลู

แขวงในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ตลาดพลู เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แขวงตลาดพลู
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Talat Phlu
แยกตลาดพลูยามเช้า
แยกตลาดพลูยามเช้า
แผนที่เขตธนบุรี เน้นแขวงตลาดพลู
แผนที่เขตธนบุรี เน้นแขวงตลาดพลู
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.823 ตร.กม. (0.704 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด15,221 คน
 • ความหนาแน่น8,349.42 คน/ตร.กม. (21,624.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101505
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงตลาดพลูตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1015&rcodeDesc=เขตธนบุรี 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.