แขวงตลาดพลู

แขวงในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ตลาดพลู เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แขวงตลาดพลู
อักษรไทยแขวงตลาดพลู
อักษรโรมันKhwaeng Talat Phlu
เขตธนบุรี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.823 ตร.กม. (0.704 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)[2]
 • ทั้งหมด15,080 คน
 • ความหนาแน่น8,272.07 คน/ตร.กม. (21,424.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101505
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. "ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549." (PDF). กรุงเทพมหานคร.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1015&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 29 พฤษภาคม 2563.