แขวงบางค้อ

แขวงในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางค้อ เป็นท้องที่การปกครองระดับแขวงที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปเป็นที่อยู่อาศัย

แขวงบางค้อ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Kho
วัดนางนองวรวิหาร
แผนที่เขตจอมทอง เน้นแขวงบางค้อ
แผนที่เขตจอมทอง เน้นแขวงบางค้อ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตจอมทอง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด3.375 ตร.กม. (1.303 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด33,456 คน
 • ความหนาแน่น9,912.89 คน/ตร.กม. (25,674.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10150
รหัสภูมิศาสตร์103502
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางค้อมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[3]

การคมนาคม แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางค้อ ได้แก่

ถนนสายรองและทางลัดในพื้นที่แขวงบางค้อ ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตจอมทอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1035&rcodeDesc=เขตจอมทอง 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงบางมด และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงจอมทอง เขตจอมทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 110–117. 24 ธันวาคม 2540. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-07-26.