สถานีรถไฟร่อนพิบูลย์

สถานีรถไฟร่อนพิบูลย์ ตั้งอยู่ที่ ตำบล อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ของทางรถไฟสายใต้

ร่อนพิบูลย์
Ron Phibun
กิโลเมตรที่ 776.33
ช่องเขา
Chong Khao
-8.55 กม.
ชุมทางเขาชุมทอง
Khao Chum Thong Junction
+-4.68 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ร่อนพิบูลย์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท446 ชุมทางหาดใหญ่ 06:20 10.00 ชุมพร 16:30
ท448 สุไหงโก-ลก 06:30 14.52 สุราษฎร์ธานี 17:50
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ร่อนพิบูลย์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท447 สุราษฎร์ธานี 06:20 09.12 สุไหงโก-ลก 17.35
ท446 ชุมทางหาดใหญ่ 06:20 12.52 ชุมพร 16:30
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

  • รหัส : 4329
  • ชื่อภาษาไทย : ร่อนพิบูลย์
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Ron Phibun
  • ชื่อย่อภาษาไทย : รบ.
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
  • ชั้นสถานี : สถานีรถไฟชั้น 2
  • ระบบอาณัติสัญญาณ : หางปลา
  • พิกัดที่ตั้ง :
  • ที่อยู่ : อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130