สถานีกลางบางซื่อ

สถานีรถไฟในกรุงเทพมหานคร

สถานีกลางบางซื่อ เป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทย เพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพ โดยตั้งอยู่ใจกลางศูนย์คมนาคมพหลโยธินในพื้นที่แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อยู่ใกล้กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งกำหนดเปิดใช้งานในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สถานีกลางบางซื่อ
BangsueGrand Station by WiteePhotography. For wikipedia.jpg
สถานีกลางบางซื่อ มีนาคม พ.ศ.2564
ที่ตั้งแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เจ้าของRAILWAYLOGO2019.png การรถไฟแห่งประเทศไทย
สายรถไฟทางไกลทุกสาย
 สายสีแดงเข้ม 
 สายสีแดงอ่อน 
 สายเฉลิมรัชมงคล 
ชานชาลา24 ชานชาลา
โครงสร้าง
ที่จอดรถ1,624 คัน
ประวัติ
เปิดให้บริการ2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สถานีกลางบางซื่อเมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วจะรองรับรถไฟทางไกลของการรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์และรถไฟความเร็วสูงเชิ่อมสามสนามบิน เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและในอนาคตจะรองรับรถไฟความเร็วสูง

เส้นทางรถไฟแก้ไข

หลังจากเปิดให้บริการในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 เส้นทางรถไฟที่ปลายทางและผ่านสถานีกลางบางซื่อโดยแบ่งตามผู้ให้บริการจะมีดังนี้

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

กลางบางซื่อ
Bang Sue Grand
กิโลเมตรที่ 7.47
สทล 10+375
SRT telegraph post at km.10.375
+2.90 กม.
ประดิพัทธ์
Pradiphat
-1.10 กม.
ที่ทำการรับส่งสินค้าพหลโยธิน
Phahonyothin Freight Terminal
+0.00 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง

สถานีกลางบางซื่อก่อสร้างระหว่างพ.ศ. 2556 ถึง 2564 ใช้งบประมาณในย่านสถานีทั้งสิ้น 34,142 ล้านบาท[1] อาคารสถานีมีความยาว 596.6 เมตร ความกว้าง 244 เมตร ความสูง 43 เมตร พื้นที่ใช้สอยในอาคารรวม 274,192 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่สถานีใต้ดิน)[1]

ประกอบด้วย 26 ชานชาลา เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย 24 ชานชาลา และของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2 ชานชาลา

อาคารสถานีมีทั้งหมดสี่ชั้นรวมชั้นใต้ดิน ชั้นใต้ดินเป็นสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ชั้นระดับดินเป็นห้องจำหน่วยตั๋วและโถงพักคอยผู้โดยสาร ชั้นที่สองให้บริการรถไฟรางหนึ่งเมตร ชั้นที่สามให้บริการรถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ยังมีชั้นลอยซึ่งเป็นส่วนของสำนักงาน ร้านค้า และศูนย์อาหาร

เนื่องจากสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีระบบปิด ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเทียบเท่ากับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งผู้โดยสารที่ไม่มีตั๋วโดยสารรถไฟจะไม่สามารถขึ้นไปบนชั้นชานชาลาของสถานีได้ เนื่องจากชั้นชานชาลาเป็นพื้นที่เขตหวงห้าม ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

ประวัติแก้ไข

 
แผนที่ที่ตั้งแสดงอยู่ภายในสถานีกลางบางซื่อ 26 มีนาคม พ.ศ.2564

ในคราวการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เมื่อ พ.ศ. 2552 ได้ออกแบบให้มีการก่อสร้างทางยกระดับบางส่วนสำหรับเข้าสถานีกลางบางซื่อ แต่ครั้งนั้นยังไม่อนุมัติให้มีการก่อสร้างตัวสถานี เนื่องจากปัญหาการบุกรุกพื้นที่ และความไม่ชัดเจนในการออกแบบตัวสถานี ทำให้มีการโยกงานติดตั้งเสาจ่ายไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า (OCS) ทั้งหมดไปรวมกับสายสีแดงเข้ม เพื่อเปลี่ยนระบบเป็นระบบไฟฟ้าในคราวเดียว จึงทำให้โครงการถูกทิ้งร้าง ไม่ได้มีการใช้งานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2553 ในสมัยรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้อนุมัติโครงการสถานีกลางบางซื่อ โดยถูกเสนอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง ซึ่งเดิมกำหนดให้มีโครงสร้างสถานีจำนวน 2 ชั้น ได้แก่ชั้นที่ 1 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟทางไกล ชั้นที่ 2 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน ส่วนต่อขยาย (ช่วงพญาไท-บางซื่อ) แต่ในปีเดียวกันเกิดการยุบสภา โครงการจึงหยุดชะงักลง

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต และสถานีกลางบางซื่อเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 โดยเริ่มเปิดพื้นที่การก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อในวันที่ 4 มีนาคม 2556 หลังเริ่มก่อสร้างเพียงไม่นาน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้ปรับแบบสถานีกลางบางซื่อเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงและปรับแบบทางวิ่งช่วงบางซื่อ-รังสิต จากสามทางเป็นสี่ทางเพื่อให้รถไฟทางไกลสามารถวิ่งสวนกันได้โดยไม่ต้องจอดรอหลีก[2] อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ยังไม่ทันอนุมัติกรอบวงเงินปรับแบบก็เกิดการยุบสภาในปลายปี 2556 กว่าที่เรื่องนี้จะได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีก็ล่วงเลยไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558[3][4] ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมทั้งโครงการล่าช้าไปอย่างน้อยครึ่งปี

บริษัท ขนส่ง จำกัด เคยมีแนวคิดจะย้ายขนส่งหมอชิตมาอยู่ที่ขนส่งรังสิต [5]เพื่อคืนพื้นที่ให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสร้างสถานีกลางบางซื่อ แต่ภายหลังพบว่าต้องใช้งบประมาณราว 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบที่สูงเกินเท่าตัว บริษัท ขนส่ง จำกัด จึงปรับพื้นที่ใหม่ลดจาก 90 ไร่เป็น 50 ไร่เพื่อนำพื้นที่บางส่วนใช้เป็นสถานีกลางบางซื่อ รวมถึงปรับแบบการก่อสร้างสถานีเดินรถจากความสูง 5 ชั้นเหลือเพียง 2 ชั้น[6][7]

ชานชาลาแก้ไข

รายชื่อชานชาลาและสายและจุดหมายสำคัญของแต่ละสายของการรถไฟแห่งประเทศไทย

1, 2  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลายทาง สถานีนครราชสีมา, สถานีอุบลราชธานี, สถานีหนองคาย
3, 4  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง สถานีปากท่อ, สถานีบ้านภาชี
5, 6  รฟท. เหนือ  ปลายทาง สถานีเชียงใหม่, สถานีเชียงของ
7, 8  รฟท. ตะวันออก  ปลายทาง สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก, สถานีระยอง
9, 10  สายสีแดงอ่อน  ปลายทาง สถานีนครปฐม, สถานีฉะเชิงเทรา
11, 12  รฟท. ใต้  ปลายทาง สถานีกันตัง, สถานีนครศรีธรรมราช, สถานีปาดังเบซาร์, สถานีสุไหงโก-ลก
13, 14  สายเชื่อมท่าอากาศยาน  และ  HSR เชื่อม 3 สนามบิน  ปลายทาง สุวรรณภูมิ, อู่ตะเภา
15, 16 HSR สายอีสาน (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง สถานีหนองคาย
17, 18 HSR สายอีสาน (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง สถานีหนองคาย
19, 20 HSR สายเหนือ (แผนงาน) ปลายทาง เชียงใหม่
21, 22 HSR สายใต้ (แผนงาน) ปลายทาง สุราษฎร์ธานี
23, 24 HSR สายใต้ (แผนงาน) ปลายทาง สุราษฎร์ธานี
25, 26, 27, 28  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ   รฟท. เหนือ   รฟท. ใต้  ปลายทาง สถานีหัวลำโพง, สถานีหนองคาย, สถานีอุบลราชธานี, สถานีเชียงใหม่, สถานีกันตัง, สถานีนครศรีธรรมราช, สถานีปาดังเบซาร์ (ไทย), สถานีสุไหงโก-ลก
(เฉพาะขบวนรถดีเซลและขบวนรถไฟชั้น 3 ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเทียบชานชาลาในอาคารหลัก)

แผนผังสถานีแก้ไข

ชั้นสาม ชานชาลา 24 HSR ใต้ สถานีปลายทาง, มุ่งหน้า สถานีสุราษฎร์ธานี
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 23 HSR ใต้ สถานีปลายทาง, มุ่งหน้า สถานีสุราษฎร์ธานี
ชานชาลา 22 HSR ใต้ สถานีปลายทาง, มุ่งหน้า สถานีสุราษฎร์ธานี
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 21 HSR ใต้ สถานีปลายทาง, มุ่งหน้า สถานีสุราษฎร์ธานี
ชานชาลา 20 HSR เหนือ สถานีปลายทาง, มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 19 HSR เหนือ สถานีปลายทาง, มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
ชานชาลา 18 HSR ตะวันออกเฉียงเหนือ (กำลังก่อสร้าง) สถานีปลายทาง, มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 17 HSR ตะวันออกเฉียงเหนือ (กำลังก่อสร้าง) สถานีปลายทาง, มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
ชานชาลา 16 HSR ตะวันออกเฉียงเหนือ (กำลังก่อสร้าง) สถานีปลายทาง, มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 15 HSR ตะวันออกเฉียงเหนือ (กำลังก่อสร้าง) สถานีปลายทาง, มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
ชานชาลา 14  สายเชื่อมท่าอากาศยาน  และ  HSR เชื่อม 3 สนามบิน  มุ่งหน้า สถานีดอนเมือง
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 13  สายเชื่อมท่าอากาศยาน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 HSR เชื่อม 3 สนามบิน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ชั้นสอง ชานชาลา 12, 12  รฟท. เหนือ  ปลายทาง สถานีเชียงใหม่, สถานีเชียงของ(อนาคต)
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา, สถานีอุบลราชธานี, สถานีหนองคาย
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 11, 11  รฟท. เหนือ  ปลายทาง สถานีเชียงใหม่, สถานีเชียงของ(อนาคต)
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา, สถานีอุบลราชธานี, สถานีหนองคาย
ชานชาลา 10  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีบ้านภาชี
ชานชาลาเกาะกลาง
ทางลงเชื่อม  สายสีแดงอ่อน 
ชานชาลา 9  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีปากท่อ
ชานชาลา 8, 8  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา, สถานีอุบลราชธานี, สถานีหนองคาย
 รฟท. เหนือ  มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่, สถานีเชียงของ(อนาคต)
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 7, 7  รฟท. เหนือ  มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่, สถานีเชียงของ(อนาคต)
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา, สถานีอุบลราชธานี, สถานีหนองคาย
ชานชาลา 6  รฟท. ใต้  มุ่งหน้า สถานีกันตัง, สถานีนครศรีธรรมราช, สถานีปาดังเบซาร์, สถานีสุไหงโกลก
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 5  รฟท. ใต้  มุ่งหน้า สถานีกันตัง, สถานีนครศรีธรรมราช, สถานีปาดังเบซาร์, สถานีสุไหงโกลก
ชานชาลา 4  สายสีแดงอ่อน  มุ่งหน้า สถานีนครปฐม
ชานชาลาเกาะกลาง
ทางลงเชื่อม  สายสีแดงเข้ม 
ชานชาลา 3  สายสีแดงอ่อน  มุ่งหน้า สถานีฉะเชิงเทรา
ชานชาลา 2  รฟท. ตะวันออก  มุ่งหน้า สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก, สถานีระยอง
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 1  รฟท. ตะวันออก  มุ่งหน้า สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก, สถานีระยอง
ชั้นโถงผู้โดยสาร ชั้นขายบัตรโดยสาร โถงพักคอยและรับผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร , ร้านค้า
รถโดยสารประจำทาง, รถประจำทางด่วนพิเศษเชื่อมต่อสถานีหมอชิต
ทางออก E1-E4 (ฝั่งทางพิเศษศรีรัช), ทางออก W1-W4 และทางไปชานชาลา 25-28 (ฝั่งสถานีชุมทางบางซื่อเดิม)
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, สถานีบางซื่อ ทางออก 1-2
G
ชานชาลารถไฟทางไกล
สายใต้
สายเหนือ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ชานชาลา 28  รฟท. ใต้  มุ่งหน้า สถานีกันตัง, สถานีนครศรีธรรมราช, สถานีปาดังเบซาร์, สถานีสุไหงโกลก
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 27  รฟท. ใต้  มุ่งหน้า สถานีกรุงเทพ
ชานชาลา 26, 26  รฟท. เหนือ  มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่, สถานีเชียงของ(อนาคต)
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา, สถานีอุบลราชธานี, สถานีหนองคาย
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 25, 25  รฟท. เหนือ  มุ่งหน้า สถานีกรุงเทพ
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีกรุงเทพ
G
ระดับถนน
- ย่านสับเปลี่ยน, โรงรถจักร, โครงการสถานีกลางบางซื่อ
ชั้นใต้ดิน B1 ลานจอดรถใต้ดิน ที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1,100 คัน
ชั้นใต้ดิน B2 ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 3, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร
ชั้นใต้ดิน B3
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 2  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีท่าพระ
ชานชาลา 1  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีหลักสอง
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย

ตารางเวลาเดินรถแก้ไข

รถไฟฟ้าแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสีแดงตะวันตก บางซื่อ - ตลิ่งชัน
ชานชาลาที่ 3 และ 4
W4 ตลิ่งชัน จันทร์ - อาทิตย์ 06:00 19:30
สายสีแดงเหนือ บางซื่อ - รังสิต
ชานชาลาที่ 9 และ 10
N10 รังสิต จันทร์ - อาทิตย์ 06:00 19:30
สายเฉลิมรัชมงคล
ชานชาลาที่ 1
BL38 หลักสอง จันทร์ - อาทิตย์ 05:58 20:02
ชานชาลาที่ 2
BL01 ท่าพระ
(ผ่านหัวลำโพง)
จันทร์ - อาทิตย์ 05:54 20:38
หมายเหตุ
 • เวลาดังกล่าวเป็นเวลาให้บริการในช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง กลางบางซื่อ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช303 กรุงเทพ 04.20 04.35 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช339 กรุงเทพ 05:20 05.33 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ21 กรุงเทพ 05.45 06.04 อุบลราชธานี 14.00
ร135 กรุงเทพ 06.40 07.02 อุบลราชธานี 18.00
ร111 กรุงเทพ 07.00 07.21 เด่นชัย 16.30 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ดพ43 กรุงเทพ 08.05 08.25 สุราษฎร์ธานี 16.30
ด75 กรุงเทพ 08.20 08.38 หนองคาย 17.30
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 08.48 เชียงใหม่ 19.30 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)

ธ261 กรุงเทพ 09.20 09.39 หัวหิน 13.35
ธ201 กรุงเทพ 09.25 09.46 พิษณุโลก 17.55
ด71 กรุงเทพ 10.05 10.25 อุบลราชธานี 19.50 ขยายปลายทาง
จากศรีสะเกษ[8]
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 11.11 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ209 กรุงเทพ 11.20 11.40 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ 11:40 12.03 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 13.16 ตะพานหิน 19.15
ร171 กรุงเทพ 13:00 13.23 สุไหงโก-ลก 10:45
ร109 กรุงเทพ 06.00 14.06 เชียงใหม่ 19.30 +ปรับเวลาการเดินรถใหม่

เนื่องการประกาศล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด19

ธ207 กรุงเทพ 14.05 14.26 นครสวรรค์ 19.35
ดพ31 กรุงเทพ 14.45 15.07 ชุมทางหาดใหญ่ 06.35
ดพ37 กรุงเทพ 15.10 15.32 สุไหงโก-ลก 11.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 45
ดพ45 กรุงเทพ 15.10 15.32 ปาดังเบซาร์ 09.53
(GMT+8)
(ขบวนที่ 35 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 37
ร145 กรุงเทพ 15.20 15.42 อุบลราชธานี 03.15
ร169 กรุงเทพ 15:35 15.58 ยะลา 11:20
ช301 กรุงเทพ 16.30 16.51 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช355 กรุงเทพ 16.40 16.59 สุพรรณบุรี 20.15
ช341 กรุงเทพ 17:00 17.19 ชุมทางแก่งคอย 20:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ด83 กรุงเทพ 17.05 17.28 ตรัง 07.55
ช317 กรุงเทพ 17.25 17.45 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร173 กรุงเทพ 17.35 17.58 นครศรีธรรมราช 09.55
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 18.31 เชียงใหม่ 07.15 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ทดแทนขบวนที่ 1
(อดีตเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ)

ช313 กรุงเทพ 18:20 18.43 ชุมทางบ้านภาชี 20:45 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร167 กรุงเทพ 18.20 18.52 กันตัง 11.20
ด77 กรุงเทพ 18.35 18.56 หนองคาย 03.45
ร139 กรุงเทพ 18.55 19.12 อุบลราชธานี 06.15
ด85 กรุงเทพ 19.30 19.53 นครศรีธรรมราช 10.55
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 19.56 เชียงใหม่ 08.40 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
ดพ25 กรุงเทพ 20.00 20.21 หนองคาย 06.25 ทดแทนขบวนที่ 69
ร107 กรุงเทพ 20.10 20.31 เด่นชัย 05.15 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ดพ23 กรุงเทพ 20.30 20.47 อุบลราชธานี 06.35 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 67
ร133 กรุงเทพ 20:45 21.04 หนองคาย 07.55
ร105 กรุงเทพ 21.00 21.15 ศิลาอาสน์ 04.40
ด67 กรุงเทพ 21.30 21.46 อุบลราชธานี 07.50
ด51 กรุงเทพ 22.00 22.22 เชียงใหม่ 12.10 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร141 กรุงเทพ 22.45 22.59 อุบลราชธานี 10.20
ดพ39 กรุงเทพ 22.50 23.11 สุราษฎร์ธานี 08.11 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 41
ดพ41 กรุงเทพ 22.50 23.11 ยะลา 14.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 39
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง กลางบางซื่อ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 03.35 กรุงเทพ 04.00
ด78 หนองคาย 18.30 04.07 กรุงเทพ 04.35
ร142 อุบลราชธานี 17.35 04.31 กรุงเทพ 05.00
ร108 เด่นชัย 19.05 04.44 กรุงเทพ 05.10 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร174 นครศรีธรรมราช 13.00 04.45 กรุงเทพ 05.10
ดพ24 อุบลราชธานี 19.00 04.52 กรุงเทพ 05.15 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 68
ด52 เชียงใหม่ 15.30 04.58 กรุงเทพ 05.25 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร168 กันตัง 12.40 05.10 กรุงเทพ 05.30
ร134 หนองคาย 18:50 05.12 กรุงเทพ 05:45
ดพ26 หนองคาย 19.40 05.30 กรุงเทพ 06.00 ทดแทนขบวนที่ 70
ดพ42 ยะลา 14.55 05.33 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 44
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 20.25 05.33 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 42
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 05.46 กรุงเทพ 06.15 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
ด86 นครศรีธรรมราช 15.00 05.56 กรุงเทพ 06.30
ด68 อุบลราชธานี 19.30 06.14 กรุงเทพ 06.40
ช376 รังสิต 05.35 06.23 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 06.25 กรุงเทพ 06.50 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ทดแทนขบวนที่ 2

ร140 อุบลราชธานี 20.30 06.55 กรุงเทพ 07.20
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45 07.02 กรุงเทพ 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช356 สุพรรณบุรี 04.30 07.37 กรุงเทพ 08.05
ช302 ลพบุรี 04.40 07.44 กรุงเทพ 08.15 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05:05 08.06 กรุงเทพ 08:40
ด84 ตรัง 17.30 08.08 กรุงเทพ 08.45
ร170 ยะลา 12:10 08.33 กรุงเทพ 08:05
ช318 ลพบุรี 06.00 08.34 กรุงเทพ 09.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร172 สุไหงโก-ลก 11:30 08.50 กรุงเทพ 09:15
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14.20 09.45 กรุงเทพ 10.30 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 46
ดพ46 ปาดังเบซาร์ 18.00
(GMT+8)
09.45 กรุงเทพ 10.30 (ขบวนที่ 36 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 38
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 09.54 กรุงเทพ 10.20
ดพ32 ชุมทางหาดใหญ่ 18.45 10.06 กรุงเทพ 10.30
ช304 ลพบุรี 08:00 10.05 กรุงเทพ 10:35
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 10.40 กรุงเทพ 11:10
ธ212 ตะพานหิน 05.30 11.44 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 13.40 กรุงเทพ 14.05
ธ234 สุรินทร์ 05:20 13.50 กรุงเทพ 14:15
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 14.15 กรุงเทพ 14.40
ด72 อุบลราชธานี 05.30 14.27 กรุงเทพ 14.55 ขยายต้นทาง
จากศีรขภูมิ[9]
ด76 หนองคาย 07:45 16.45 กรุงเทพ 17:10
ร112 เด่นชัย 07.30 17.33 กรุงเทพ 18.00 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร136 อุบลราชธานี 07.00 18.12 กรุงเทพ 18.40
ธ262 หัวหิน 14.10 18.35 กรุงเทพ 19.00
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 19.03 กรุงเทพ 19.25 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[10]

ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.40 19.20 กรุงเทพ 19.45
ธ210 บ้านตาคลี 16.00 20.14 กรุงเทพ 20.35
ร102 เชียงใหม่ 06.30 20.40 ชุมทางบางซื่อ 19.25 +ปรับสถานีปลายทาง/เวลาการเดินรถใหม่

เนื่องการประกาศล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด19

ร146 อุบลราชธานี 09.30 20.44 กรุงเทพ 21.10
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 22.37 กรุงเทพ 22.55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ที่ทำการรับ-ส่งสินค้าพหลโยธินแก้ไข

ที่ทำการรับส่งสินค้าพหลโยธิน หรือ ย่านพหลโยธิน เป็นย่านสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนรางมากกว่า 50 ราง เป็นย่านสับเปลี่ยนขนาดใหญ่ รวมความยาว (ตามแนวเส้นทาง) ถึง 4 กม. เป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้าหลักของประเทศไทย อยู่ห่างจากตัวอาคารสถานีรถไฟไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 1.5 กิโลเมตร

โรงรถจักรดีเซลกลางบางซื่อแก้ไข

โรงรถจักรดีเซลกลางบางซื่อ เป็นโรงซ่อมบำรุงและโรงจอดรถจักรดีเซลที่ใช้ในการลากขบวนรถไฟ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสถานีรถไฟไปตามแนวเส้นทางในระยะประมาณ 1.5 กิโลเมตร นอกจากที่กลางบางซื่อแล้ว ยังมีโรงรถจักรที่ สถานีรถไฟธนบุรี สถานีรถไฟนครราชสีมา สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ สถานีรถไฟนครลำปาง สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง และ สถานีรถไฟชุมพร

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีปลายทาง   HSR สายใต้   สถานีนครปฐม
มุ่งหน้า สถานีสุราษฎร์ธานี
สถานีปลายทาง   HSR สายเหนือ   สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีปลายทาง   HSR สายอีสาน   สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา
สถานีพญาไท
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   สายเชื่อมท่าอากาศยาน    สถานีดอนเมือง
สถานีปลายทาง
สถานีมักกะสัน
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา
   HSR เชื่อม 3 สนามบิน    สถานีดอนเมือง
สถานีปลายทาง
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีปลายทาง    รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ    สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
มุ่งหน้า สถานีอุบลราชธานี
สถานีสามเสน
มุ่งหน้า สถานีปากท่อ
   สายสีแดงเข้ม    สถานีจตุจักร
มุ่งหน้า สถานีบ้านภาชี
สถานีปลายทาง    รฟท. เหนือ    สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีปลายทาง    รฟท. ใต้    สถานีบางซ่อน
มุ่งหน้า สถานีสุราษฎร์ธานี
มุ่งหน้า สถานีชุมทางหาดใหญ่
มุ่งหน้า สถานีปาดังเบซาร์
มุ่งหน้า สถานีสุไหงโกลก
สถานีแยกราชวิถี
มุ่งหน้า สถานีฉะเชิงเทรา
   สายสีแดงอ่อน    สถานีบางซ่อน
มุ่งหน้า สถานีนครปฐม
สถานีอุรุพงษ์
มุ่งหน้า สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
มุ่งหน้า สถานีบ้านพลูตาหลวง
   รฟท. ตะวันออก    สถานีปลายทาง
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีเตาปูน
มุ่งหน้า สถานีท่าพระ
   สายเฉลิมรัชมงคล    สถานีกำแพงเพชร
มุ่งหน้า สถานีหลักสอง


อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 “สถานีกลางบางซื่อ” อลังการงานสร้าง ศูนย์กลางระบบรางใหญ่ที่สุดในอาเซียน ผู้จัดการออนไลน์. 18 ธันวาคม 2563
 2. ปรับแบบรับ'ไฮสปีด'ค่าก่อสร้างสายสีแดงพุ่ง กรุงเทพธุรกิจ. 26 สิงหาคม 2556
 3. [http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2558/9931215719.pdf ที่คค (ปคร)0811.2/28 กระทรวงคมนาคม
 4. มติคณะรัฐมนตรี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 5. Buyers, Home. "สรุปแล้ว ย้ายบขส หมอชิตกลับที่เดิม BTS หมอชิต คาดปี 66 เปิดให้บริการ". www.home.co.th/news.
 6. ข่าวช่อง 8. "บขส.สรุปไม่ย้ายหมอชิตไปรังสิต เล็งปรับแผนใช้พื้นที่ใหม่ | ข่าวช่อง 8". www.thaich8.com.
 7. 23 (2016-10-31). "บขส.คุยรฟท.ขอปักหลักหมอชิต 2 ไม่ย้ายไปรังสิต". ข่าวสด.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 8. https://www.facebook.com/Thaitrainstory/photos/a.985444548250457.1073741857.617685891692993/985445121583733/?type=3&theater
 9. https://www.facebook.com/Thaitrainstory/photos/a.985444548250457.1073741857.617685891692993/985445141583731/?type=3&theater
 10. http://www.thairath.co.th/content/eco/299573