โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ชื่อเดิม: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2) หรือเป็นที่รู้จักในนาม เตรียมพัฒน์ เป็นโรงเรียน ประเภทสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2[1] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 โดยคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู (อธิบดีกรมสามัญศึกษา) โดยมีคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคนแรก ในอดีตได้ร่วมจัดงาน กีฬา 5 พระเกี้ยว ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
Triam Udom Suksa Pattanakarn School
ที่ตั้ง
แผนที่
499 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูล
ชื่ออื่นต.อ.พ.
ประเภทรัฐ (แบ่งตามลักษณะความเป็นเจ้าของเป็นเกณฑ์)

สามัญศึกษา (แบ่งตามโรงเรียนในระบบ) สหศึกษา (แบ่งตามเพศของนักเรียนเป็นเกณฑ์) ระดับมัธยมศึกษา (แบ่งตามระดับชั้นที่เปิดสอน)

ขนาดใหญ่พิเศษ (แบ่งตามจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ สพฐ.)
คำขวัญความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ
(ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ)
สถาปนา21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (46 ปี 119 วัน)
ผู้ก่อตั้งคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1010720127
ผู้อำนวยการนางสาวจินตนา ศรีสารคาม
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี  ชมพู -   สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
เว็บไซต์www.tup.ac.th

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้งอยู่เลขที่ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ[2] (ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 อยู่ในแขวงสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 มีเนื้อที่ภายในโรงเรียนทั้งหมด 38 ไร่

ประวัติโรงเรียน

แก้
 
ประกาศตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2521
 
ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2521 ดังในรายชื่อที่ 4

ได้รับการประกาศจัดตั้ง จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2” (ตัวย่อ ต.อ.2) เพื่อให้เป็นสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งนี้ เมื่อคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ ขณะนั้น ได้ขอที่ดินจากท่านเจ้าสัว นายอื้อจือเหลียง ซึ่งต่อมานายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล ผู้เป็นบุตรชายได้เป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 38 ไร่ ให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 เมื่อคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา และคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแทนนั้น ท่านได้ดำเนินการจัดตั้งสาขา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้น รวมทั้งได้วางแผน และ ขออนุมัติก่อสร้างอาคารต่าง ๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2521 โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีต่อมาจึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบันในวันที่ 9 พฤศจิกายน

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2” เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมีปรัชญาของโรงเรียน คือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม” และคติพจน์ประจำโรงเรียน คือ “สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ” (อ่านว่า สัด-จัน-จะ-ปัน-ยา-จะ-นะ-รา-นัง-วุด-ทิ) หมายความว่า ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ

ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในเครือโดยเพิ่มชื่ออำเภอ หรือชื่อจังหวัดต่อท้ายชื่อ เป็นจำนวนหลายโรง ซึ่งกำลังดำเนินการสร้างโรงเรียน หรือเปลี่ยนชื่อโรงอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือ เพื่อเป็นสาขาให้ครบตามเป้าหมาย กล่าวคือจำนวน 21 โรง เนื่องจากโรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 และ พ.ศ. 2521 ซึ่งตรงกับจำนวนรัศมีบนสัญลักษณ์องค์พระเกี้ยว ซึ่งมี 21 แฉก ฉะนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอื่น ที่ไม่ได้อยู่ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จะมีสัญลักษณ์องค์พระเกี้ยวไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนแฉกรัศมี ล่าสุดนี้ โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีทั้งหมดทั้งสิ้น 18 โรง และโรงล่าสุดคือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

รายนามผู้บริหารโรงเรียน

แก้

ผู้อำนวยการ / อาจารย์ใหญ่ / ครูใหญ่

แก้
ลำดับ รูปภาพ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
(ผู้ก่อตั้งโรงเรียน)
- -
1 คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 30 กันยายน พ.ศ. 2522
2 นายอุดม วัชรสกุณี
(ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการระดับ 7 - ผู้อำนวยการระดับ 8)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 30 ตุลาคม พ.ศ. 2528
3 นางพรรณี กาญจนะวสิต
(คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต)
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 18 กันยายน พ.ศ. 2532
4 นางลัดดา ตระหง่าน
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2532 24 ตุลาคม พ.ศ. 2536
5 นางวิเชียร สามารถ
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2536 30 กันยายน พ.ศ. 2538
6 นางเพ็ญศรี ไพรินทร์
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 30 ตุลาคม พ.ศ. 2542
7 นางลัดดา พร้อมมูล
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 30 ตุลาคม พ.ศ. 2544
8 นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
24 ตุลาคม พ.ศ. 2544 15 มกราคม พ.ศ. 2547
9 นางอ่องจิต เมธยะประภาส
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551
10 นายอุดม พรมพันธ์ใจ
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
18 ธันวาคม พ.ศ. 2551 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
11 นายภักดี คงดำ
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2557
12 นายธีระพงศ์ นิยมทอง
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2559
13 นางวรรณดี นาคสุขปาน
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
14 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
(ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
15 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
(ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ยังดำรงตำแหน่งอยู่


อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน และเพลงโรงเรียน

แก้

อาคารที่ได้ทำการรื้อถอน

แก้
 • อาคาร 2 (โรงยิมเดิม)
 • อาคาร 3
 • อาคาร 6
 • อาคาร 8
 • อาคาร 9
 • ลานอเนกประสงค์ (เดิม)

เพลงโรงเรียน

แก้
 • มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (เพลงประจำโรงเรียน)
 • ศรีเตรียม
 • 36 ปี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ต.อ.พ. หนึ่งในสยาม
 • รำวงเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

แก้
ปี รางวัล[3] ผู้มอบรางวัล
2530 โรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2531 โรงเรียนดีเด่น
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น กรมการศาสนา
2532 โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2533 โรงเรียนจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น
2540 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น กรมการศาสนา
2542 โรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2543 โรงเรียนจัดห้องวิชาภาษาไทยดีเด่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง
2544 โรงเรียนดีเด่นด้านการปฏิรูปการศึกษา ระดับ A3
2545 โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2546 โรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

รายนามกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

แก้
รายนามกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ลำดับ ชื่อสถาบัน อักษรย่อ วันที่ก่อตั้ง วันที่ร่วมเครือข่าย สถานะ ที่ตั้ง
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ต.อ.พ.
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (46 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นมร.ต.อ.พ.
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 (31 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ต.อ.พ.น.
8 เมษายน พ.ศ. 2502 (65 ปี)
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 (31 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนบางใหญ่
เลขที่ 98 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ต.อ.พ.ป.
7 มิถุนายน พ.ศ. 2497 (70 ปี)
1 มิถุนายน พ.ศ. 2537 (30 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนปราณบุรี
เลขที่ 567 หมู่ที่ 6 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ต.อ.พ.ฉ.
8 มีนาคม พ.ศ. 2538 (29 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 24 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ต.อ.พ.ร.
11 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 (21 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์
เลขที่ 170 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ต.อ.พ.ปท.
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 (57 ปี)
9 มิถุนายน พ.ศ. 2546 (21 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนลำลูกกา
เลขที่ 80/4 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ต.อ.พ.รบ.
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (46 ปี)
19 กันยายน พ.ศ. 2546 (20 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนดอนคลังวิทยา
เลขที่ 188 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ต.อ.พ.ภ.
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (13 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 199 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ต.อ.พ.สบ.
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 (65 ปี)
26 มีนาคม พ.ศ. 2555 (12 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 10 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250
11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ต.อ.พ.ช.
20 เมษายน พ.ศ. 2527 (40 ปี)
4 เมษายน พ.ศ. 2555 (12 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนเมืองเชียงราย
เลขที่ 460 หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
12. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ต.อ.พ.ข.
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (64 ปี)
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (12 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนท่าพระวิทยายน
เลขที่ 92 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ต.อ.พ.สฎ.
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 (52 ปี)
24 เมษายน พ.ศ. 2557 (10 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร ต.อ.พ.ข.น.
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (50 ปี)
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (9 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนเขลางค์นคร
เลขที่ 249 หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ต.อ.พ.อบ.
25 เมษายน พ.ศ. 2521 (46 ปี)
28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (8 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 11 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ต.อ.พ.อด.
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 (54 ปี)
17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (8 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
เลขที่ 163 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
17. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ต.อ.พ.รอ.
9 มีนาคม พ.ศ. 2522 (45 ปี)
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (8 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
เลขที่ 269 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
18. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ต.อ.พ.ย.
15 เมษายน พ.ศ. 2501 (66 ปี)
10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (4 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
เลขที่ 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
19. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ต.อ.พ.พท.
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 (49 ปี)
22 เมษายน พ.ศ. 2564 (3 ปี)
เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 2. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสวนหลวง และตั้งแขวงอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
 3. "เกียรติยศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-05-27. สืบค้นเมื่อ 2010-06-06.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°43′45″N 100°38′51″E / 13.729230°N 100.647630°E / 13.729230; 100.647630