เปิดเมนูหลัก

ท่าอากาศยาน หรือ สนามบิน คือ สถานที่สำหรับจอดอากาศยาน เพื่อขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า ซ่อมแซม บำรุงรักษา และแวะพัก โดยท่าอากาศยาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ท่าอากาศยานพาณิชย์ และท่าอากาศยานทางการทหาร

เนื้อหา

ข้อมูลพื้นฐานแก้ไข

ท่าอากาศยานขนาดเล็กส่วนใหญ่มักจะมีทางวิ่งเดียวสั้นกว่า 1,000 เมตร (3,300 ฟุต) ท่าอากาศยานขนาดใหญ่สำหรับสายการบินโดยทั่วไปมีทางวิ่งแบบลาดยาง 2,000 เมตร (6,600 ฟุต) หรือมากกว่า ท่าอากาศยานขนาดเล็กจำนวนมากมีสนามหญ้าหรือรันเวย์กรวดมากกว่ายางมะตอยหรือคอนกรีต ทั่วโลกมีท่าอากาศยานทั้งหมดราว 44,000 ท่าอากาศยาน

 
ท่าอากาศยานทั้งหมดต่าง ๆ ทั่วโลก

การปฏิบัติงานของท่าอากาศยานแก้ไข

ท่าอากาศยานส่วนใหญ่จะมีบริษัทหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานทางการทหารเข้ามาทำงาน เช่น กองทัพอากาศ, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT), Heathrow Airport Holdings ฯลฯ

สิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานแก้ไข

บริเวณนอกพื้นที่ของท่าอากาศยานจะมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ เช่น บริเวณลานจอดรถ สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ และถนน ส่วนบริเวณของอากาศยานจะมีทางวิ่งเครื่องบิน ทางแท็กซี่ และมีบริเวณลานจอดอากาศยานติดอาคาร ลานจอดอากาศยานระยะยาว และหอบังคับการบิน บางท่าอากาศยานขนาดใหญ่จะมีโรงแรมเพื่อรองรับนักธุรกิจที่ต้องการเข้ามาพักเพื่อทำงานชั่วคราว

 
ส่วนประกอบของท่าอากาศยานหลัก

สินค้าในบริเวณท่าอากาศยานแก้ไข

การบริการสำหรับผู้โดยสารชั้นพิเศษ (VIP)แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Bluffield, Robert. 2009. Imperial Airways - The Birth of the British Airline Industry 1914-1940. Ian Allan ISBN 978-1906537074
  • Salter, Mark. 2008. Politics at the Airport. University of Minnesota Press. This book brings together leading scholars to examine how airports both shape and are shaped by current political, social, and economic conditions.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข