เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เทศบาลเมืองในจังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมือง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ปราจีนบุรี (แก้ความกำกวม)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหน้าเมืองทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา สถาบันการเงินต่าง ๆ ทำให้มีฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด

ปราจีนบุรี
ตราอย่างเป็นทางการของปราจีนบุรี
ตรา
คำขวัญ: เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บริหารพัฒนาก้าวไกล
ปราจีนบุรี is located in ประเทศไทย
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°03′23″N 101°22′26″E / 14.05639°N 101.37389°E / 14.05639; 101.37389พิกัดภูมิศาสตร์: 14°03′23″N 101°22′26″E / 14.05639°N 101.37389°E / 14.05639; 101.37389
จังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ตำบลหน้าเมือง (ทั้งตำบล)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์
พื้นที่
 • ทั้งหมด8.34 ตร.กม. (3.22 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด17,260 คน
 • ความหนาแน่น2,069.54 คน/ตร.กม. (5,360.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
เว็บไซต์www.prachincity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2478[2] และมีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2493 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 2.4 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2499 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 3.88 ตารางกิโลเมตร[3] และครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2516 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 8.34 ตารางกิโลเมตร[4]

อาณาเขตแก้ไข

เมืองปราจีนบุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร (62 ไมล์) กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี

ประชากรและชุมชนแก้ไข

เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีพื้นที่ประมาณ 8.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,212.5 ไร่ ประกอบด้วย 1 ตำบล คือ ตำบลหน้าเมือง จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 มีจำนวน 17,260 คน แยกเป็นชาย 8,026 คน หญิง 9,234 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 2,070 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 8,812 หลังคาเรือน ซึ่งประชากรภายในเทศบาลได้รวมกลุ่มกันอยู่เป็นชุมชนจำนวน 17 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมชนโปร่งอรุณ
 2. ชุมชนท้ายวัดหลวง
 3. ชุมชนบ้านกลางใต้
 4. ชุมชนบ้านกลางเหนือ
 5. ชุมชนเซียนซือ
 6. ชุมชนวัดแจ้ง
 7. ชุมชนตรอกศึกษา
 8. ชุมชนตรอก ส.เทคนิค
 9. ชุมชนตรอกขจรพานิช
 10. ชุมชนโคกกะจะ
 11. ชุมชนร่วมใจ
 12. ชุมชนต้นกระบก
 13. ชุมชนบัวลาย
 14. ชุมชนคลองวัว
 15. ชุมชนถนอมจิตร
 16. ชุมชนไทยวิเชียร
 17. ชุมชนหน้าค่าย

การศึกษาแก้ไข

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

 1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปราจีนบุรี". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2562.
 2. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ก): 1699–1702. 10 ธันวาคม 2478.
 3. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (48 ก): 676–681. 12 มิถุนายน 2499.
 4. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (159 ก): 20–25. 7 ธันวาคม 2516.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข