สถานีรถไฟปราจีนบุรี

สถานีรถไฟปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์ดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายตะวันออก

srt สถานีรถไฟปราจีนบุรี srt
ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสถานี3066
ชื่อภาษาไทยปราจีนบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษPrachin Buri
ตัวย่อไทยปจ.
ตัวย่ออังกฤษPCB.
ระดับสถานี1
ที่อยู่ถนนราษฎร์ดำริ
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
จำนวนชานชาลา2 ชานชาลาราง (ตัวสถานี)


ปราจีนบุรี
Prachin Buri
กิโลเมตรที่ 121.78
บ้านปากพลี
Ban Pak Phli
-6.5 กม.
หนองกระจับ
Nong Krachap
+4.47 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออก

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

==เทเที่ยวลงแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ปราจีนบุรี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ธ275 กรุงเทพ 05.55 08.50 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 11.17 มีเดินทุกวัน
ธ281 กรุงเทพ 08.00 10.35 กบินทร์บุรี 11.35 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ธ279 กรุงเทพ 13.05 15.10 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 17.27 มีเดินทุกวัน
ธ277 กรุงเทพ 15.25 17.33 กบินทร์บุรี 18.20 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช371 กรุงเทพ 17:40 20.32 ปราจีนบุรี 20:55 บชส.76-มีเดินทุกวัน
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง {{{1}}} ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

  • รหัส : 3066
  • ชื่อภาษาไทย : ปราจีนบุรี
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Prachin Buri
  • ชื่อย่อภาษาไทย : ปจ.
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
  • ชั้นสถานี : 1
  • ระบบอาณัติสัญญาณ :
  • พิกัดที่ตั้ง :
  • ที่อยู่ : อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี