ตลาดคลองสวน 100 ปี

ตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นตลาดเก่า 2 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ ภายในตลาดเก่าคลองสวน มี ร้านแป๊ะหลี เป็นร้านกาแฟโบราณ 70 ปี ร้านขายยา ขายขนม ขายของเล่น ร้านอาหาร ในฝั่งสมุทรปราการมีศาลเจ้าพ่อคลองสวน เป็นที่สักการบูชา ของ ชาวคลองสวน ฉะเชิงเทรา และ คนทั่วไป ฝั่งฉะเชิงเทรามีภาพเขียนสีเก่าแก่ ภายในโรงเจ อายุกว่า 120 ปี

ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี

ลิงก์ทีเกี่ยวข้องแก้ไข