สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง

สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง ตั้งอยู่ที่ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ของทางรถไฟสายตะวันออก

คลองหลวงแพ่ง
Khlong Luang Phaeng
กิโลเมตรที่ 39.50
หัวตะเข้
Hua Takhe
-8.59 กม.
คลองอุดมชลจร
Khlong Udom Chonlajorn
+3.93 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออก


ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

งดเดินเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เดินวันหยุดราชการ ซึ่งวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงาน
ขบวนรถ ต้นทาง คลองหลวงแพ่ง ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ธ275 กรุงเทพ 05.55 07.10 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 11.17 มีเดินทุกวัน
ธ285 กรุงเทพ 06.55 08.23 ชุมทางฉะเชิงเทรา 08.56 บชส.76-เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ธ283 กรุงเทพ 06.55 08.23 บ้านพลูตาหลวง 11.20 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์
ธ281 กรุงเทพ 08.00 09.05 กบินทร์บุรี 11.35 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ธ367 กรุงเทพ 10.10 11.17 ชุมทางฉะเชิงเทรา 11.45
พช389 กรุงเทพ 12:10 13.10 ชุมทางฉะเชิงเทรา 13:30 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ธ279 กรุงเทพ 13.05 13.54 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 17.27 มีเดินทุกวัน
ธ277 กรุงเทพ 15.25 16.23 กบินทร์บุรี 18.20 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ธ383 กรุงเทพ 17.00 18.16 พระจอมเกล้า 18.03
ธ371 กรุงเทพ 17.40 18.50 พระจอมเกล้า 18.38
ธ385 กรุงเทพ 18.25 19.19 พระจอมเกล้า 19.10
ธ381 กรุงเทพ 18.25 19.32 ชุมทางฉะเชิงเทรา 19.55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง คลองหลวงแพ่ง ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช372 ปราจีนบุรี 05:00 06.50 กรุงเทพ 08:15
ธ278 กบินทร์บุรี 06:00 09.01 กรุงเทพ 10:15
ธ280 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 06:58 10.56 กรุงเทพ 12:05 มีเดินทุกวัน
ธ282 กบินทร์บุรี 13:25 14.51 กรุงเทพ 17:15 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ธ286 ชุมทางฉะเชิงเทรา 16:20 17.00 กรุงเทพ 18:25 เดินเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ธ284 บ้านพลูตาหลวง 13.35 17.00 กรุงเทพ 18.25 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
ธ276 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 13:53 18.42 กรุงเทพ 19:40 มีเดินทุกวัน
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

  • รหัส : 3017
  • ชื่อภาษาไทย : คลองหลวงแพ่ง
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Khlong Luang Phaeng
  • ชื่อย่อภาษาไทย : คพ.
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
  • ชั้นสถานี : สถานีรถไฟชั้น 3
  • ระบบอาณัติสัญญาณ :
  • พิกัดที่ตั้ง :
  • ที่อยู่ : ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร