อำเภอสระใคร

อำเภอในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

อำเภอสระใคร เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองคาย โดยแยกตัวออกมาจากอำเภอเมืองหนองคายใน พ.ศ. 2550 สภาพภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบลุ่ม อาชีพส่วนใหญ่คือเกษตรกร

อำเภอสระใคร
แผนที่จังหวัดหนองคาย เน้นอำเภอสระใคร
คำขวัญ: สระใครเมืองน่าอยู่ ประตูสู่หนองคาย นบไหวพระศรีอาริย์ ข้าวสารหอมมะลิชั้นดี
มีหลวงพ่อใหญ่คู่เมือง
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°40′30″N 102°45′0″E / 17.67500°N 102.75000°E / 17.67500; 102.75000
อักษรไทยอำเภอสระใคร
อักษรโรมันAmphoe Sakhrai
จังหวัดหนองคาย
พื้นที่
 • ทั้งหมด184.96 ตร.กม. (71.41 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด26,920
 • ความหนาแน่น145.54 คน/ตร.กม. (376.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์43100
รหัสภูมิศาสตร์4314
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอสระใคร เลขที่ 217
หมู่ที่ 3 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอสระใครตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอสระใครเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองหนองคาย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสระใคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสระใคร โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอสระใครแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน หมู่บ้าน ประชากร     
1. สระใคร Sakhrai 15 10,110
2. คอกช้าง Khok Chang 13 6,213
3. บ้านฝาง Ban Fang 13 9,080

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอสระใครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระใครทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอกช้างทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านฝางทั้งตำบล

การศึกษาแก้ไข

ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสระใคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 23. 26 พฤษภาคม 2537.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.