อำเภอหนองแซง

อำเภอในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

หนองแซง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี เป็นอำเภอที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่าน โดยมีสถานีให้บริการ 2 สถานี ได้แก่ สถานีรถไฟหนองแซงและสถานีรถไฟหนองสีดา

อำเภอหนองแซง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Saeng
โบสถ์วัดหนองนกชุม
คำขวัญ: 
มะม่วงมันต้นตำรับ เครื่องประดับโบราณ
ชลประทานหลากหลาย ทางรถไฟสู่อีสาน
ศูนย์ตำนานวัฒนธรรม
แผนที่จังหวัดสระบุรี เน้นอำเภอหนองแซง
แผนที่จังหวัดสระบุรี เน้นอำเภอหนองแซง
พิกัด: 14°29′32″N 100°47′4″E / 14.49222°N 100.78444°E / 14.49222; 100.78444
ประเทศ ไทย
จังหวัดสระบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด87.081 ตร.กม. (33.622 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด15,928 คน
 • ความหนาแน่น182.91 คน/ตร.กม. (473.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 18170
รหัสภูมิศาสตร์1905
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองแซง เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอหนองแซง มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

ประวัติเล่าสืบมาว่าพลเมือง อำเภอหนองแซง ได้อพยพมาจากเวียงจันทน์ ตั้งถิ่นฐานใกล้หนองน้ำ ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 500 เมตรเศษ และมีต้นแซงขึ้นงอกงามเขียวชอุ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณโดยรอบหนองน้ำ ชาวบ้านจึงขนานนามว่า "บ้านหนองแซง"[1] โดยได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2480 ขึ้นกับอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2496

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2480 แยกพื้นที่ตำบลหนองแซง ตำบลไก่เส่า ตำบลหนองกบ ตำบลหนองหัวโพ ตำบลโคกสะอาด ตำบลม่วงหวาน ตำบลเขาดิน ตำบลหนองควายโซ และตำบลหนองสีดา อำเภอเสาไห้ ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองแซง[2] ให้ขึ้นกับอำเภอเสาไห้
 • วันที่ 28 ตุลาคม 2482 โอนพื้นที่หมู่ 8 (ในขณะนั้น) ของตำบลหนองกบ กิ่งอำเภอหนองแซง ไปขึ้นกับตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค[3]
 • วันที่ 14 ธันวาคม 2486 โอนพื้นที่หมู่ 10 (ในขณะนั้น) ของตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ มาขึ้นกับตำบลหนองสีดา กิ่งอำเภอหนองแซง[4]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลเขาดิน แยกออกจากตำบลหนองสีดา ตั้งตำบลม่วงหวาน แยกออกจากตำบลหนองสีดา และตำบลโคกสะอาด ตั้งตำบลไก่เส่า แยกออกจากตำบลหนองแซง ตั้งตำบลหนองหัวโพ แยกออกจากตำบลหนองควายโซ[5]
 • วันที่ 10 มีนาคม 2496 ยกฐานะกิ่งอำเภอหนองแซง อำเภอเสาไห้ เป็น อำเภอหนองแซง[6]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองแซง ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองแซง ตำบลไก่เส่า และตำบลหนองควายโซ[7]
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหนองแซง[8] ในท้องที่อำเภอหนองแซง
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองแซง เป็นเทศบาลตำบลหนองแซง[9] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสีดา รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายโซ รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ[10] และยุบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง รวมกับเทศบาลตำบลหนองแซง[11]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

 
วัดหนองนกชุม

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอหนองแซงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 69 หมู่บ้าน

1. หนองแซง (Nong Saeng) 8 หมู่บ้าน ุ6. ไก่เส่า (Kai Sao) 10 หมู่บ้าน
2. หนองควายโซ (Nong Khwai So) 9 หมู่บ้าน 7. โคกสะอาด (Khok Sa-at) 7 หมู่บ้าน
3. หนองหัวโพ (Nong Hua Pho) 7 หมู่บ้าน 8. ม่วงหวาน (Muang Wan) 8 หมู่บ้าน
4. หนองสีดา (Nong Sida) 6 หมู่บ้าน 9. เขาดิน (Khao Din) 7 หมู่บ้าน
5. หนองกบ (Nong Kop) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอหนองแซงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล รวมถึงบางส่วนของตำบลหนองควายโซและตำบลไก่เส่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหัวโพและตำบลหนองสีดาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกบทั้งตำบลและตำบลหนองควายโซ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองแซง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไก่เส่า (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองแซง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสะอาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงหวานและตำบลเขาดินทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. "ประวัติความเป็นมาอำเภอหนองแซง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-03-05. สืบค้นเมื่อ December 25, 2020.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งกิ่งอำเภอหนองแซง กับกิ่งอำเภอหนองหมู" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54 (0 ง): 2915–2916. February 28, 1937.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลและอำเภอในจังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 58 (0 ง): 3819–3820. October 28, 1939.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 60 (65 ง): 3879. December 14, 1943.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. June 10, 1947. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2020-12-25.
 6. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอจักราช อำเภอสัตตหีบ อำเภอศรีสงคราม อำเภอชะอวด อำเภอหนองแซง อำเภอภาชี อำเภอเขาไชยสน อำเภอชุมพลบุรี อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสบปราบ และอำเภอสุไหงโกลก พ.ศ. ๒๔๙๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 70 (17 ก): 368–371. March 10, 1953. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2020-12-25.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (83 ง): (ฉบับพิเศษ) 83-84. October 15, 1956.
 8. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเทพารักษ์ ป่าติ้ว มะขาม อุทัย ท่าช้าง หนองแซง ท่าวังผา นาน้อย นาเขว้า กะทู้ ยะหริ่ง บ้านกรวด สามเงา วัดโบสถ์ ซับสมอทอด ดอนตูม หัวตะพาน บ้านดุง ลาดหญ้า บ้านม่วงและสบปราบ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (195 ง): 4136–4137. November 19, 1974.
 9. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-12-25.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). July 1, 2004: 10–11. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล" (PDF). July 1, 2004: 10–11. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)