เปิดเมนูหลัก

อำเภอหนองแซง

อำเภอในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

หนองแซง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี

อำเภอหนองแซง
แผนที่จังหวัดสระบุรี เน้นอำเภอหนองแซง
มะม่วงมันต้นตำรับ เครื่องประดับโบราณ
ชลประทานหลากหลาย ทางรถไฟสู่อีสาน
ศูนย์ตำนานวัฒนธรรม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอหนองแซง
อักษรโรมันAmphoe Nong Saeng
จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่87.081 ตร.กม.
ประชากร15,946 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น183.11 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์1905
รหัสไปรษณีย์18170
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหนองแซง เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
พิกัด14°29′32″N 100°47′4″E / 14.49222°N 100.78444°E / 14.49222; 100.78444
โทรศัพท์0 3639 9056
โทรสาร0 3639 9056
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองแซงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองแซงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 69 หมู่บ้าน

1. หนองแซง (Nong Saeng) 6. ไก่เส่า (Kai Sao)
2. หนองควายโซ (Nong Khwai So) 7. โคกสะอาด (Khok Sa-at)
3. หนองหัวโพ (Nong Hua Pho) 8. ม่วงหวาน (Muang Wan)
4. หนองสีดา (Nong Sida) 9. เขาดิน (Khao Din)
5. หนองกบ (Nong Kop)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองแซงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหนองแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองควายโซ และบางส่วนของตำบลไก่เส่า
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหัวโพและตำบลหนองสีดาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกบทั้งตำบลและตำบลหนองควายโซ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองแซง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไก่เส่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองแซง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสะอาดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงหวานและตำบลเขาดินทั้งตำบล