สถานีหลักสี่

สถานีหลักสี่ เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณสี่แยกหลักสี่ หรือจุดตัดถนนแจ้งวัฒนะ (บางกรวย-กรุงเทพ) ถนนกำแพงเพชร 6 และถนนวิภาวดี-รังสิต ในพื้นที่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง สายธานีรัถยา และ รถไฟฟ้าสายสีชมพู

สถานีรถไฟทางไกล สถานีหลักสี่แก้ไข

 
หลักสี่
Lak Si
กิโลเมตรที่ 17.57
ทุ่งสองห้อง
Thung Song Hong
-2.76 กม.
การเคหะ กม.19
Kan Kheha KM.19
+1.90 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง


หลักสี่
Lak Si
สถานีระดับที่ 1
 
ที่พักผู้โดยสารชั่วคราว
ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย รฟท. เหนือ 
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชานชาลา2 ชานชาลาราง
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1015

สถานีรถไฟหลักสี่ ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟย่านชานเมือง

แผนผังสถานีแก้ไข

ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1 รถไฟทางไกลเที่ยวขึ้น มาจาก สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลา 2 รถไฟทางไกลเที่ยวล่อง มุ่งหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
อาคารสถานี พื้นที่ขายบัตรโดยสาร ทางออก, ห้องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ระดับถนน - ป้ายรถประจำทาง

ตารางเวลาเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง หลักสี่ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช303 กรุงเทพ 04.20 04.53 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช339 กรุงเทพ 05:20 05.47 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ21 กรุงเทพ 05.45 06.18 อุบลราชธานี 14.00
ร135 กรุงเทพ 06.40 07.30 อุบลราชธานี 18.00
ร111 กรุงเทพ 07.00 07.42 เด่นชัย 16.30
น921 กรุงเทพ 06.40 07.48 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 10.40 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ด75 กรุงเทพ 08.20 08.58 หนองคาย 17.30
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 09.05 เชียงใหม่ 19.30

ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)

ธ201 กรุงเทพ 09.25 10.22 พิษณุโลก 17.55
ด71 กรุงเทพ 10.05 10.43 อุบลราชธานี 19.50 ขยายปลายทาง
จากศรีสะเกษ[1]
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 11.31 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ209 กรุงเทพ 11.20 12.04 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ 11:40 12.18 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 13.37 ตะพานหิน 19.15
ร109 กรุงเทพ 13.45 14.26 เชียงใหม่ 04.05
ธ207 กรุงเทพ 14.05 14.48 นครสวรรค์ 19.35
ร145 กรุงเทพ 15.20 16.02 อุบลราชธานี 03.15 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ช301 กรุงเทพ 16.30 17.14 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช341 กรุงเทพ 17:00 17.40 ชุมทางแก่งคอย 20:00
ช317 กรุงเทพ 17.25 18.05 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 18.49 เชียงใหม่ 07.15 ทดแทนขบวนที่ 1
ช313 กรุงเทพ 18:20 19.05 ชุมทางบ้านภาชี 20:45 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ด77 กรุงเทพ 18.35 19.16 หนองคาย 03.45 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร139 กรุงเทพ 18.55 19.33 อุบลราชธานี 06.15
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 20.14 เชียงใหม่ 08.40
ดพ25 กรุงเทพ 20.00 20.41 หนองคาย 06.25
ร107 กรุงเทพ 20.10 20.52 เด่นชัย 05.15
ดพ23 กรุงเทพ 20.30 21.03 อุบลราชธานี 06.35 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 67
ร133 กรุงเทพ 20:45 21.23 หนองคาย 07.55
ร105 กรุงเทพ 21.00 21.33 ศิลาอาสน์ 04.40
ด67 กรุงเทพ 21.30 22.02 อุบลราชธานี 07.50 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ด51 กรุงเทพ 22.00 22.41 เชียงใหม่ 12.10
ร141 กรุงเทพ 22.45 23.17 อุบลราชธานี 10.20
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง หลักสี่ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 03.17 กรุงเทพ 04.00
ด78 หนองคาย 18.30 03.44 กรุงเทพ 04.35 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร142 อุบลราชธานี 17.35 04.11 กรุงเทพ 05.00
ร108 เด่นชัย 19.05 04.21 กรุงเทพ 05.10
ดพ24 อุบลราชธานี 19.00 04.33 กรุงเทพ 05.15 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 68
ด52 เชียงใหม่ 15.30 04.37 กรุงเทพ 05.25
ร134 หนองคาย 18:50 04.48 กรุงเทพ 05:45
ดพ26 หนองคาย 19.40 05.10 กรุงเทพ 06.00
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 05.26 กรุงเทพ 06.15
ด68 อุบลราชธานี 19.30 05.56 กรุงเทพ 06.40 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ช376 รังสิต 05.35 05.58 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 06.05 กรุงเทพ 06.50

ทดแทนขบวนที่ 2

ร140 อุบลราชธานี 20.30 06.31 กรุงเทพ 07.20
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45 06.39 กรุงเทพ 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช302 ลพบุรี 04.40 07.22 กรุงเทพ 08.15 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05:30 07.43 กรุงเทพ 08:35
ช318 ลพบุรี 06.00 08.08 กรุงเทพ 09.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 09.31 กรุงเทพ 10.20
ช304 ลพบุรี 08:00 09.48 กรุงเทพ 10:35
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 10.25 กรุงเทพ 11:10
ธ212 ตะพานหิน 05.30 11.25 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 13.19 กรุงเทพ 14.05
ธ234 สุรินทร์ 05:20 13.32 กรุงเทพ 14:15
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 13.58 กรุงเทพ 14.40
ด72 อุบลราชธานี 05.30 14.10 กรุงเทพ 14.55 ขยายต้นทาง
จากศีรขภูมิ[2]
ด76 หนองคาย 07:45 16.27 กรุงเทพ 17:10
ร112 เด่นชัย 07.30 17.10 กรุงเทพ 18.00
ร136 อุบลราชธานี 07.00 17.48 กรุงเทพ 18.40
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 18.46 กรุงเทพ 19.25

ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[3]

ธ210 บ้านตาคลี 16.00 19.55 กรุงเทพ 20.35
ร102 เชียงใหม่ 06.30 20.20 กรุงเทพ 21.10
ร146 อุบลราชธานี 09.30 20.24 กรุงเทพ 21.10 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 22.21 กรุงเทพ 22.55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

 • รหัส : 1015
 • ชื่อภาษาไทย : หลักสี่
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Lak Si
 • ชื่อย่อภาษาไทย : ลส.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
 • ชั้นสถานี : สถานีรถไฟชั้น 1
 • ระบบอาณัติสัญญาณ :
 • พิกัดที่ตั้ง :
 • ที่อยู่ : แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง สถานีหลักสี่แก้ไข

หลักสี่
Lak Si
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ชั่วคราว)
สาย สายธานีรัถยา 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนกำแพงเพชร 6
เขต/อำเภอเขตหลักสี่
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี 
ทางออก8
บันไดเลื่อน8
ลิฟต์6
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
ประวัติ
เปิดให้บริการ2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ที่ตั้ง
เว็บไซต์รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
หมายเหตุ

สถานีหลักสี่ (อังกฤษ: Lak Si Station; รหัสสถานี: RN06) เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง สายธานีรัถยายกระดับเหนือถนนกำแพงเพชร 6 ในพื้นที่แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนกำแพงเพชร 6 บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ ในพื้นที่แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

แผนผังสถานีแก้ไข

U3
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1  สายธานีรัถยา  มุ่งหน้า สถานีรังสิต
ราง  รฟท. เหนือ ,  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชานชาลา 2  สายธานีรัถยา  มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-8, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ทางเดินเชื่อมศูนย์การค้าไอทีสแควร์ และ  สายสีชมพู 
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, ศูนย์การค้าไอทีสแควร์, วัดหลักสี่, เอ็นที สำนักงานใหญ่

รูปแบบของสถานีแก้ไข

เป็นแบบชานชาลาด้านข้าง (side platform station) ขนาดมาตรฐานยาว 230 เมตร ระดับชานชาลาสูงจากพื้นดิน 18 เมตร ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา และออกแบบให้มีรางหลีกสำหรับรถไฟทางไกลที่ไม่จอดที่สถานี

ทางเข้า-ออกแก้ไข

ประกอบด้วยทางขึ้น-ลงปกติ ได้แก่

 • 1, 3 ถนนแจ้งวัฒนะ, ไอทีสแควร์ หลักสี่, เอ็นที สำนักงานใหญ่
 • 2, 4 วัดหลักสี่, โรงเรียนวัดหลักสี่, คอนโดมิเนียมพาร์ควิว หลักสี่
 • 5, 6 ถนนวิภาวดี-รังสิต ขาออก (มุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง)
 • 7  สายสีชมพู  สถานีหลักสี่, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (สะพานเชื่อม)
 • 8 ซอยแจ้งวัฒนะ 6, โชว์รูมเอ็มจี หลักสี่

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายธานีรัถยา
ชานชาลาที่ 1
  รังสิต จันทร์ - อาทิตย์ 05:42 00:12
ชานชาลาที่ 2
  กรุงเทพอภิวัฒน์ จันทร์ - อาทิตย์ 05:41 00:11

สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีหลักสี่แก้ไข

หลักสี่
Lak Si
 
ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ในฐานะทรัพย์สินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
สาย สายสีชมพู 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนแจ้งวัฒนะ
เขต/อำเภอเขตหลักสี่
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี 
ทางออก-
บันไดเลื่อน-
ลิฟต์-
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00 น.
ประวัติ
เปิดให้บริการพ.ศ. 2566

สถานีหลักสี่ (อังกฤษ: Lak Si Station; รหัสสถานี: PK14) เป็นสถานีรถไฟยกระตับในเส้นทาง รถไฟฟ้าสายสีชมพู

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนแจ้งวัฒนะ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแยกหลักสี่ บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ 8 ในพื้นที่แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

แผนผังสถานีแก้ไข

U2
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1  สายสีชมพู  มุ่งหน้า สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี
ชานชาลา 2  สายสีชมพู  มุ่งหน้า สถานีมีนบุรี
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
G
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ระดับถนน
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-2, ชั้นขายบัตรโดยสาร, ทางเดินเชื่อมต่อ  สายธานีรัถยา 
ถนนแจ้งวัฒนะ

ทางเข้า-ออกแก้ไข

เวลาให้บริการแก้ไข

สถานที่สำคัญใกล้เคียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีทุ่งสองห้อง
มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
   สายธานีรัถยา    สถานีการเคหะ
มุ่งหน้า สถานีรังสิต
สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ
มุ่งหน้า สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี
   สายสีชมพู    สถานีราชภัฏพระนคร
มุ่งหน้า สถานีมีนบุรี