รถไฟระหว่างเมือง

(เปลี่ยนทางจาก รถไฟทางไกล)

รถไฟระหว่างเมือง (อังกฤษ: inter-city rail) เป็นขบวนรถไฟด่วนที่มีระยะทางวิ่งยาวกว่าขบวนรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟภูมิภาค ระยะทางของรถไฟระหว่างเมืองนั้นไม่จำกัดและแตกต่างกันไปตามประเทศต่าง ๆ

รถไฟระหว่างเมืองในฮ่องกง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • The Man in Seat 61 Information on train travel worldwide
  •   Tips for rail travel คู่มือการท่องเที่ยวจากวิกิท่องเที่ยว (ในภาษาอังกฤษ)