รถไฟชานเมือง

(เปลี่ยนทางจาก รถไฟฟ้าชานเมือง)

รถไฟชานเมือง หรือ รถไฟฟ้าชานเมือง (อังกฤษ: Commuter rail; ฝรั่งเศส: Train de banlieu) เป็นรถไฟโดยสารที่ให้บริการระหว่างใจกลางเมืองกับย่านชานเมือง หรือระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองรองที่รายรอบ ที่มีระยะทางเกินกว่า 15 กิโลเมตร หรือ 10 ไมล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับคนที่อาศัยอยู่ในย่านชานเมืองจำนวนมาก ให้สามารถเข้ามาทำงานหรือเข้ามาเรียนหนังสือในเขตใจกลางเมืองได้ รถไฟชานเมืองมีเที่ยววิ่งตามกำหนดเวลา และมีความเร็วสูงสุดตั้งแต่ 50 ไปจนถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถไฟฟ้าชานเมืองในนครนิวยอร์ก

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของรถไฟชานเมือง ว่า เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัศมีไม่เกิน 160 กม. เพื่อใช้เดินทางไปทำงาน ศึกษาเล่าเรียน และติดต่อค้าขาย หยุดทุก ๆ สถานี ป้ายหยุดรถ ที่หยุดรถ

ลักษณะเฉพาะ แก้ไข

รถไฟฟ้าชานเมือง แตกต่างจากรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าโมโนเรล และรถไฟฟ้ารางเบา ดังนี้

  • ขนาดใหญ่กว่า
  • มีระยะทางมากกว่า
  • ความถี่การเดินรถต่ำกว่า
  • ให้บริการในย่านชานเมืองที่มีความหนาแน่นประชากรน้อย
  • มีกำหนดเวลาเดินรถที่แน่นอน
  • ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างใจกลางเมืองกับย่านชานเมือง
  • อาจใช้รางร่วมกันกับรถไฟขนส่งสินค้า หรือรถไฟโดยสารทางไกล

ดูเพิ่ม แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข