สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา

ชุมทางบ้านดารา
Ban Dara Junction
กิโลเมตรที่ 458.31
คลองมะพลับ
Khlong Maphlap
+8.01 กม.
ไร่อ้อย
Rai Oi
-4.33 กม.
ท่าสัก
Tha Sak
+3.49 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ


สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีรถไฟระดับ 3 ระยะทางจากกรุงเทพถึงสถานีชุมทางบ้านดารา คือ 458.31 กิโลเมตร

ชุมทางบ้านดารา
Ban Dara Junction
สถานีระดับที่ 3
ที่ตั้งตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย รฟท. เหนือ 
ชานชาลา3 ชานชาลาราง
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1137
ที่ตั้ง

สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา สถานีรถไฟชุมทางแห่งแรกในภาคเหนือมีทางรถไฟเชื่อมไปยังอำเภอสวรรคโลก ผ่านสถานีรถไฟคลองมะพลับ และ สิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ชื่อของสถานีรถไฟมีมาพร้อมๆกับตำบลเนื่องมาจากรัชกาลที่ 5เสด็จประพาสทางรถไฟมายังสถานีรถไฟแห่งนี้ พระองค์ทรงทราบว่าสถานีรถไฟยังไม่มีชื่อจึงพระราชทานชื่อ ดารา เป็นชื่อของสถานีรถไฟ ปัจจุบันชื่อดาราจึงกลายเป็นชื่อของชุมชน หมู่บ้าน และชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอพิชัย

ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณแก้ไข

ประแจกลสายลวดพร้อมสัญญาณหางปลาชนิดมีเสาเตือน เสาเข้าเขตใน และเสาออก ( ก.3 )

หน่วยงานสำคัญในสถานีรถไฟชุมทางบ้านดาราแก้ไข

  1. ที่ทำการนายตรวจทางบ้านดารา (นตท.ดร.) ส่วนสังกัดฝ่ายการช่างโยธา
  2. ที่ทำการนายตรวจสายบ้านดารา (นตส.ดร.) ส่วนสังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

สถานที่ใกล้สถานีชุมทางบ้านดาราแก้ไข

  1. ตู้รถสินค้า (ตญ.) เก่า
  2. สะพานปรมินทร์ (สะพานบ้านดารา)
  3. สวนสาธารณใต้สะพานปรมินทร์
  4. ป้ายสะพานปรมินทร์เก่า ก่อนตัวสะพานจะถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
  5. ลูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
  6. วัดบ้านดารา

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางบ้านดารา ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 07.59 กรุงเทพ 14.40
ร112 เด่นชัย 07.30 09.09 กรุงเทพ 18.00
ร102 เชียงใหม่ 06.30 13.02 กรุงเทพ 21.10
ท408 เชียงใหม่ 09.30 15.36 นครสวรรค์ 19.55
ท410 ศิลาอาสน์ 16.30 16.59 พิษณุโลก 18.10
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 20.23 กรุงเทพ 04.00
ร108 เด่นชัย 19.05 20.44 กรุงเทพ 05.10
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางบ้านดารา ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร105 กรุงเทพ 21.00 03.13 ศิลาอาสน์ 04.40
ท403 พิษณุโลก 05.55 07.00 ศิลาอาสน์ 07.40
ท407 นครสวรรค์ 05.00 08.39 เชียงใหม่ 14.35
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 16.57 ศิลาอาสน์ 19.15
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 18.35 ศิลาอาสน์ 19.15
ร111 กรุงเทพ 07.00 15.25 เด่นชัย 16.30
ร109 กรุงเทพ 13.45 21.56 เชียงใหม่ 04.05
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสือรถไฟสัมพันธ์ฉบับที่7 5มิ.ย.45
  2. หนังสือเส้นทางเดินรถสายเหนือ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°23′00″N 100°04′58″E / 17.3833646°N 100.0828743°E / 17.3833646; 100.0828743