สถานีรถไฟแม่เมาะ

สถานีรถไฟแม่เมาะ (อังกฤษ: Mae Mo Railway Station) เป็นสถานีรถไฟประจำอำเภอแม่เมาะ เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านสบเมาะ หมู่ที่ 4 ตำบลสบป้าด[1][2] อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 609.16 กิโลเมตร อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟแม่จาง และ สถานีรถไฟศาลาผาลาด ใช้สัญญาณแบบประแจกลสายลวดพร้อมสัญญาณหางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวกใช้ห่วงทางสะดวก [3]

สถานีรถไฟแม่เมาะ
สถานีระดับที่ 2
อาคารสถานีรถไฟแม่เมาะ
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งบ้านสบเมาะ หมู่ 4 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
พิกัด18°15′41″N 99°42′25″E / 18.2613298°N 99.7070653°E / 18.2613298; 99.7070653
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
สาย
ชานชาลา2
รางกว้าง 1 เมตร
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
ระดับชานชาลา2
ที่จอดรถลานจอดรถหน้าสถานี
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1184 (มม.)
ประวัติ
เริ่มเปิดให้บริการ1 เมษายน พ.ศ. 2459 (108 ปี)
ผู้โดยสาร
ไม่ต่ำกว่า 25 คน/วัน
การเชื่อมต่อ
สถานีก่อนหน้า การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีต่อไป
แม่จาง สายเหนือ ห้วยรากไม้
มุ่งหน้า เชียงใหม่
แม่เมาะ
Mae Mo
กิโลเมตรที่ 609.16
แม่จาง
Mae Chang
−8.83 กม.
ห้วยรากไม้
Huai Rak Mai
+4.99 กม.
ดูเพิ่ม: รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ

เป็นสถานีหลีกประจำของขบวนรถด่วน 51 กับรถเร็ว 102 เมื่อขบวนรถตามเวลา(สถานการณ์เดินรถตามปกติ)

ประวัติ แก้

สถานีรถไฟแม่เมาะ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 เปิดใช้งานเดินรถครั้งแรก วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 เป็นช่วงการก่อสร้างเส้นทางและทดลองเดินรถในช่วงที่ 12[4] ของการสร้างทางรถไฟสายเหนือ ระหว่าง แม่จาง-นครลำปาง ระยะทาง 42 กิโลเมตร โดยในอดีตเคยมีทางแยกไปโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากร่องรอยเส้นทางเดิมที่ถูกรื้อถอนรางรถไฟไปหมดแล้ว

ตารางเวลาการเดินรถ แก้

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

เที่ยวไป แก้

ขบวนรถ ต้นทาง แม่เมาะ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท407 นครสวรรค์ 05.00 11.54 เชียงใหม่ 14.35
ร109 กรุงเทพอภิวัฒน์ 14.15 01.19 เชียงใหม่ 04.05
ด51 กรุงเทพอภิวัฒน์ 22.30 09.16 เชียงใหม่ 12.10
หมายเหตุขบวนรถ: = สายเหนือ / = สายตะวันออกเฉียงเหนือ / = สายใต้ / = สายตะวันออก / = สายแม่กลอง
ดพ = รถด่วนพิเศษ / ด = รถด่วน / ร = รถเร็ว / ธ = รถธรรมดา / ช = รถชานเมือง / พช = รถพิเศษชานเมือง / ท = รถท้องถิ่น / น = รถนำเที่ยว / ส = รถสินค้า

เที่ยวกลับ แก้

ขบวนรถ ต้นทาง แม่เมาะ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท408 เชียงใหม่ 09.30 12.41 นครสวรรค์ 19.55
ร102 เชียงใหม่ 06.30 09.14 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.25
ด52 เชียงใหม่ 15.30 18.45 กรุงเทพอภิวัฒน์ 05.10
หมายเหตุขบวนรถ: = สายเหนือ / = สายตะวันออกเฉียงเหนือ / = สายใต้ / = สายตะวันออก / = สายแม่กลอง
ดพ = รถด่วนพิเศษ / ด = รถด่วน / ร = รถเร็ว / ธ = รถธรรมดา / ช = รถชานเมือง / พช = รถพิเศษชานเมือง / ท = รถท้องถิ่น / น = รถนำเที่ยว / ส = รถสินค้า

แผนผังสถานี แก้

ชานชาลาด้านข้าง, ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร, อาคารพักผู้โดยสาร
มุ่งหน้า แม่จาง ---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--- มุ่งหน้า ห้วยรากไม้
ชานชาลาเกาะกลาง
----------|----------|----------|----------|----------|----- รางหลีก -----|----------|----------|----------|----------|----------
----------|----------|----------|----------|----------|----- รางหลีก -----|----------|----------|----------|----------|----------

อ้างอิง แก้

  1. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (ตอนพิเศษ 91 ง): 44–64. วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2541
  3. "รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-04-01. สืบค้นเมื่อ 2008-04-01.
  4. สมุดเลขรหัสแทนชื่อสถานีและที่หยุดรถ ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ 01 ต.ค. 2522 สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

18°16′11″N 99°41′48″E / 18.2697056°N 99.6966432°E / 18.2697056; 99.6966432