สถานีรถไฟปางต้นผึ้ง

สถานีรถไฟปางต้นผึ้ง เป็นสถานีรถไฟระดับ 3 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 509.36 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านปางต้นผึ้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [1] อักษรย่อของสถานีคือ ปต.

ปางต้นผึ้ง
Pang Ton Phungi
กิโลเมตรที่ 509.36
บ้านด่าน
Ban Dan
-11.8 กม.
เขาพลึง
Khao Phlung
+7.66 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ
สถานีรถไฟปางต้นผึ้ง
สถานีรถไฟปางต้นผึ้ง.jpg
ข้อมูลสถานี
ที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านปางต้นผึ้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เส้นทางทางรถไฟสายเหนือ
รูปแบบสถานีระดับดิน
ชานชาลา3
ระบบอาณัติสัญญาณหางปลา
ข้อมูลอื่น ๆ
เจ้าของรฟท.

เมื่อเดินทางจากสถานีรถไฟปางต้นผึ้ง ไปยังสถานีรถไฟห้วยไร่ จะต้องผ่านอุโมงค์ 2 อุโมงค์ คือ อุโมงค์ปางตูมขอบ ความยาว 120.09 เมตร ที่กิโลเมตรที่ 513.72 ถึง 513.84 และอุโมงค์เขาพลึง ความยาว 362.44 เมตร ที่กิโลเมตรที่ 516.41 ถึง 516.77 และผ่านที่หยุดรถไฟเขาพลึง ที่กิโลเมตรที่ 517.02

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ปางต้นผึ้งออก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร111 กรุงเทพ 07.00 16:37 เด่นชัย 16.30
ท407 นครสวรรค์ 05.00 09:46 เชียงใหม่ 14.35
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ปางต้นผึ้งออก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร112 เด่นชัย 07.30 07:53 กรุงเทพ 18.00
ท408 เชียงใหม่ 09.30 14:45 นครสวรรค์ 19.55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ระบบควมคุมอาณัติสัญญาณแก้ไข

ประแจกลสายลวดพร้อมสัญญาณหางปลาชนิดมีเสาเตือน เสาเข้าเขตใน และเสาออก ( ก.3 )

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข