ทางรถไฟสายนครศรีธรรมราช

ทางรถไฟสายนครศรีธรรมราชเป็นเส้นทางรถไฟสายรอง เป็นเส้นทางรถไฟสายใต้ โดยเริ่มตั้งแต่อำเภอร่อนพิบูลย์ไปจนถึงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางรถไฟสายนครศรีธรรมราช
ทางแยกสายนครศรีธรรมราช.jpg
ทางรถไฟที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุด คือ ทางรถไฟสายชุมทางเขาชุมทอง-นครศรีธรรมราช มีระยะทาง 35 กิโลเมตร เป็นเส้นทางสำหรับขบวนรถที่เดินทางไปและเดินทางมาจากสถานีนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบรถไฟระหว่างเมือง
ระบบรถไฟทางไกล
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สถานะเปิดให้บริการ
ปลายทางชุมทางเขาชุมทอง
นครศรีธรรมราช
การดำเนินงาน
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
ศูนย์ซ่อมบำรุงโรงรถจักรดีเซลชุมทางทุ่งสง
โรงรถจักรดีเซลชุมทางหาดใหญ่
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง35 กม. (21.75 ไมล์) (ถึงนครศรีธรรมราช)
รางกว้างราง 1 เมตร ทางเดี่ยว

เส้นทางที่ผ่านแก้ไข

รวมระยะทางทั้งสิ้น 35 กิโลเมตร

ลำดับเหตุการณ์แก้ไข

รายชื่อสถานีรถไฟแก้ไข

ชุมทางเขาชุมทอง - นครศรีธรรมราชแก้ไข

ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ หมายเหตุ
ชุมทางเขาชุมทอง - นครศรีธรรมราช
ชุมทางเขาชุมทอง KHAO CHUM THONG JUNCTION 4300 781.01 3 ชท.
บ้านเกยเชน Ban Koei Chen 4301 786.15 ที่หยุดรถ กซ.
บ้านทุ่งหล่อ Ban Thung Lo 4302 790.59 3 ลอ.
โคกคราม Khok Khram 4303 794.67 3 คค.
บ้านห้วยยูง Ban Huai Yung 4304 798.72 ป้ายหยุดรถ ยู.
บ้านท่าช้าง Ban Tha Chang 4305 803.40 ที่หยุดรถ บช.
วังวัว Wang Wua 4306 806.35 ที่หยุดรถ วว. เคยเป็นสถานีรถไฟมาก่อน ปัจจุบันถูกยุบเป็นที่หยุดรถ
มะม่วงสองต้น Mamuang Song Ton 4307 810.88 ที่หยุดรถ สต. เคยเป็นสถานีรถไฟ ปัจจุบันถูกยุบเป็นที่หยุดรถ
นครศรีธรรมราช NAKHON SI THAMMARAT 4308 816.02 1 ธำ. จุดสิ้นสุดทางรถไฟในอดีตนั้นไกลกว่าปัจจุบันและมีการทำรางจากอาคารสินค้ามาบรรจบรางประธาน
  • ฝ่ายการช่างโยธา
    • นายตรวจทางนครศรีธรรมราช (นตท.ธำ.)

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข