ที่หยุดรถไฟท่าฉลอม

ท่าฉลอม
Ta Chalom
กิโลเมตรที่ 1.240
โรงพยาบาลนครท่าฉลอม
Thachalom City Hospital
Formatting error: invalid input when rounding กม.
บ้านชีผ้าขาว
Ban Chi Phakhao
+2.65 กม.
ดูเพิ่ม: รายชื่อสถานีรถไฟ สายแม่กลอง

ที่หยุดรถไฟท่าฉลอม ตั้งอยู่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตรงข้ามกับวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) เป็นที่หยุดรถ ของทางรถไฟสายแม่กลอง

ป้ายที่หยุดรถท่าฉลอม ตรงข้ามวัดสุทธิวาตวราราม

ในปี พ.ศ. 2558 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สั่งปิดเส้นทางในช่วงระหว่างสถานีรถไฟบ้านแหลม - สถานีรถไฟแม่กลอง (ทางรถไฟสายตลาดร่มหุบ) ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 8 พฤศจิกายน รวมระยะเวลา 180 วัน เพื่อปรับปรุงเส้นทางตามโครงการปรับปรุงทางรถไฟ ในระหว่างนี้จะใช้รถยนต์รับส่งผู้โดยสารแทนไปก่อน[1]

ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

  • ชื่อภาษาไทย  : ท่าฉลอม
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Ta Chalom
  • ชื่อย่อภาษาไทย : ทล.
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : TCL.
  • ชั้นสถานี  : ที่หยุดรถไฟ
  • ที่อยู่  : ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

อ้างอิงแก้ไข