เปิดเมนูหลัก

การขนส่งระบบรางในประเทศเวียดนาม

ประวัติแก้ไข

โครงข่ายแก้ไข

การเชื่อมต่อกับต่างประเทศแก้ไข

จีน

ทางรถไฟเริ่มต้นจากเมืองไฮฟอง เข้าไปยังเมืองคุนหมิง สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีระยะทาง 389 กิโลเมตร (นับถึงชายแดนจะมีระยะทาง 237 กิโลเมตร) ใช้ราง 1,000 มม. (3 ฟุต 3 38 นิ้ว)

กัมพูชา

ปัจจุบันไม่มีทางรถไฟเข้าไปยังประเทศกัมพูชา แต่มีแผนโครงการที่จะเชื่อมต่อกัน

ลาว

ปัจจุบันไม่มีทางรถไฟเข้าไปยังประเทศลาว แต่มีแผนโครงการที่จะเชื่อมต่อกัน

โครงการรถไฟความเร็วสูงแก้ไข

 
ระบบรถไฟที่จะนำมาใช้ ในภาพเป็นรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน

ระบบขนส่งมวลชนแก้ไข

รถไฟใต้ดินโฮจิมินห์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: รถไฟใต้ดินโฮจิมินห์

รถไฟใต้ดินฮานอยแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รถไฟใต้ดินฮานอย

โครงสร้างอื่นๆแก้ไข

รางที่ใช้แก้ไข

 
ทางรถไฟในเวียดนาม
  • 2,169 กิโลเมตร (1,348 ไมล์) metre gauge (1,000 มม. (3 ฟุต 3 38 นิ้ว));
  • 178 กิโลเมตร (111 ไมล์) standard gauge (1,435 มม. (4 ฟุต 8 12 นิ้ว)); and
  • 253 กิโลเมตร (157 ไมล์) mixed gauge (1,435 มม. (4 ฟุต 8 12 นิ้ว) and 1,000 มม. (3 ฟุต 3 38 นิ้ว)).

สะพานแก้ไข

มีสะพานทั้งหมด 1,300 แห่ง รวมระยะทางบนสะพานเป็น 28,000 เมตร (92,000 ฟุต) หรือ 63% ของเส้นทางทั้งหมด

อุโมงค์แก้ไข

รถไฟเวียดนามลอดอุโมงค์

มีอุโมงค์ทั้งหมด 27 แห่ง รวมระยะทาง 8,335 เมตร (27,350 ฟุต)

อ้างอิงแก้ไข

  • Hulot, Frédéric. Les chemins de fer de la France d'outre-mer, tome 1 l'Indochine, le Yunnan. La Régordane. 1990.
  • Adolf Dannehl (19 March 1999), "Zugforderung und lokomotiven in Vietnam", Eisenbahningenieur (in German), 50 (2): 70–72, ISSN 0013-2810
  • "Тяговый подвижной состав железных дорог Вьетнама", Железные дороги мира (in Russian) (1), 2000

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข