การขนส่งระบบรางในประเทศเกาหลีเหนือ

การขนส่งระบบรางในประเทศเกาหลีเหนือ ดำเนินการโดยการรถไฟเกาหลีเหนือ (조선 민주주의 인민 공화국 철도성, Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk Ch'ŏldosŏng)ซึ่งเป็นบริษัทรถไฟแห่งเดียวในประเทศเกาหลีเหนือ มีโครงข่ายรางมากกว่า 6,000 กิโลเมตร[1]

North korea railways.png

เส้นทางแก้ไข

สถานีรถไฟแก้ไข

รถไฟใต้ดินเปียงยางแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รถไฟใต้ดินเปียงยาง

รถไฟพิเศษสําหรับผู้นําประเทศแก้ไข

รถไฟ มีไว้เพื่อชนชั้นลําดับที่หนึ่งของประเทศ ซึ่งมีแค่สองคน คือ คิม อิล-ซ็อง และ คิม จ็อง-อิล โดยที่รอบ ๆ สถานีรถไฟจะกั้นด้วยกําแพงหนา หลังคาสถานีรถไฟจะถูกพรางเป็นสีเขียว เพื่อให้ยากต่อการกําหนดตําแหน่งจากภาพถ่ายดาวเทียม ,ส่วนตู้ขบวนรถไฟ ด้านข้างตู้ขบวนรถไฟจะถูกทาเป็นสีเขียว หลังคาจะถูกทาเป็นสีขาว

การเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านแก้ไข

จีนแก้ไข

มีขบวนรถไฟเข้าไปยังประเทศจีน โดยผ่านสะพานมิตรภาพจีน-เกาหลีเหนือ มีเมืองตานตง ซึ่งดำเนินการโดยการรถไฟแห่งชาติจีน

รัสเซียแก้ไข

ราจิน มีขบวนรถไฟเข้าไปยังประเทศรัสเซีย โดยข้ามแม่น้ำทูเม็น มีด่านพรมแดนสำหรับผู้โดยสารจากกรุงเปียงยางเข้าไปยังกรุงมอสโก[2][3]

เกาหลีใต้แก้ไข

ในปี ค.ศ. 2000 มีการเปิดเดินขบวนรถสินค้าจากเกาหลีใต้เข้าไปยังเมืองแคซ็อง[4]

หัวรถจักรแก้ไข

ดูบทความหลักที่: การรถไฟเกาหลีเหนือ

ระเบียงภาพแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Hayato, Kokubu, 将軍様の鉄道 (Shōgun-sama no Tetsudō), ISBN 978-4-10-303731-6
  2. The forbidden railway: Vienna - Pyongyang 윈 - 모스크바 - 두만강 - 평양. Our train trip via Russia to North Korea - using an officially closed for foreigners route inside the "Hermit Kingdom"
  3. Boarding the direct train to Pyongyang, 2008-09-15
  4. Spencer, Richard (2010-10-30). "Korean detente railway becomes ghost train - Telegraph". The Daily Telegraph. London. สืบค้นเมื่อ 2010-10-30.