คูซ็อง เป็นเมืองทางตอนกลางของจังหวัดพย็องอันเหนือ ประเทศเกาหลีเหนือ พรมแดนติดกับเมืองแทกวัน, แทช็อน, ควักซัน, ช็องจู และช็อนมา จุดที่สูงที่สุดคือ ภูเขาช็องรยงซัน (청룡산, 920 เมตร) อุณหภูมิเฉลี่ยปีละ 8.2 องศาเซลเซียส พื้นที่ร้อยละ 64 ของเมืองเป็นป่า

คูซ็อง
เมือง
แผนที่พย็องอันเหนือ เน้นคูซ็อง
แผนที่พย็องอันเหนือ เน้นคูซ็อง
ประเทศ เกาหลีเหนือ
จังหวัดพย็องอันเหนือ
เขตการปกครอง24 ย่าน, 18 หมู่บ้าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด666.8 ตร.กม. (257.5 ตร.ไมล์)
เขตเวลาเวลามาตรฐานเกาหลี (UTC+9)

คูซ็องเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น Kusong Mechanical College, Kusong Industrial College

การปกครองแก้ไข

ย่านแก้ไข

 1. ชาฮึง
 2. ช็องนย็อน
 3. ควาอิล
 4. นัมชัง
 5. นัมซัน
 6. แพ็กอุน
 7. แพ็กซ็อก
 8. พังฮย็อน
 9. พังจิก
 10. รีกู
 11. แซนัล
 12. แซกล
 13. ซังดัน
 14. ซังซ็อก
 15. ชินฮึง
 16. ซ็องอัน
 17. ซอซัน
 18. ซอซ็อง
 19. ทงมุน
 20. ยักซู
 21. ยังฮา
 22. ย็อกช็อน

หมู่บ้านแก้ไข

 1. ช็องรยง
 2. ช็องซง
 3. โชยัง
 4. ชุงบัง
 5. คีรยง
 6. คึมพุง
 7. คึมซัน
 8. นัมซัน
 9. นัมฮึง
 10. โอบง
 11. แพ็กซัง
 12. รยงพุง
 13. ชินพุง
 14. แทอัน
 15. ทงซัน
 16. อุนยัง
 17. อุนพุง
 18. ว็อนจิน

อ้างอิงแก้ไข

 • International Information Research Institute (국제정보연구소) (1999). "구성시". 北韓情報總覽 2000 [Bukhan jeongbo chong-ram 2000]. Seoul: Author. pp. 835–836.
 • http://nk.joins.com/map/view.asp?idx=i061.htm