ดินแดนในภาวะพึ่งพิง

ดินแดนในภาวะพึ่งพิง (อังกฤษ: dependent territory) เป็นดินแดนที่ไม่ได้มีเอกราชทางการเมืองหรืออธิปไตยทางการเมืองเต็มรูปแบบในฐานะรัฐอธิปไตย แต่อยู่นอกพื้นที่ภายใต้การควบคุมทางการเมืองของรัฐ

ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของสหภาพยุโรป

รายชื่อดินแดนในภาวะพึ่งพิงแก้ไข

นิวซีแลนด์แก้ไข

 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของนิวซีแลนด์

นอร์เวย์แก้ไข

 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของนอร์เวย์

สหราชอาณาจักรแก้ไข

 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของสหราชอาณาจักร

สหรัฐแก้ไข

 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของสหรัฐ

รายชื่อดินแดนที่คล้ายกันแก้ไข

ออสเตรเลียแก้ไข

 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของออสเตรเลีย

จีนแก้ไข

ดูเพิ่มที่: Special administrative regions of China
 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของจีน

เดนมาร์กแก้ไข

ฟินแลนด์แก้ไข

ดูเพิ่มที่: Administrative divisions of Finland

ฝรั่งเศสแก้ไข

 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของฝรั่งเศส

เนเธอร์แลนด์แก้ไข

นอร์เวย์แก้ไข

ดูเพิ่มที่: Administrative divisions of Norway

ดูเพิ่มแก้ไข