ดินแดนในภาวะพึ่งพิง

ดินแดนในภาวะพึ่งพิง (อังกฤษ: dependent territory) เป็นดินแดนที่ไม่ได้มีเอกราชทางการเมืองหรืออธิปไตยทางการเมืองเต็มรูปแบบในฐานะรัฐอธิปไตย แต่อยู่นอกพื้นที่ภายใต้การควบคุมทางการเมืองของรัฐ

ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของสหภาพยุโรป

รายชื่อดินแดนในภาวะพึ่งพิง

แก้

นิวซีแลนด์

แก้
 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของนิวซีแลนด์

นอร์เวย์

แก้
 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของนอร์เวย์

สหราชอาณาจักร

แก้
 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของสหราชอาณาจักร

สหรัฐ

แก้
 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของสหรัฐ

รายชื่อดินแดนที่คล้ายกัน

แก้

ออสเตรเลีย

แก้
 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของออสเตรเลีย

จีน

แก้
 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของจีน

เดนมาร์ก

แก้

ฟินแลนด์

แก้

ฝรั่งเศส

แก้
 
ดินแดนในภาวะพึ่งพิงของฝรั่งเศส

เนเธอร์แลนด์

แก้

นอร์เวย์

แก้

ดูเพิ่ม

แก้