แม่แบบ:บทความรถไฟ

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ เพื่อจัดระดับบทความทางรถไฟตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ