ราก (อังกฤษ: root) เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพืชที่งอกต่อลงมาจากลำต้น ทำหน้าที่ดูดลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร ยึดค้ำจุนต้นพืชไม่ให้โค่นล้ม สร้างฮอร์โมนและหน้าที่อื่นๆตามลักษณะของราก[1]

ราก
ราก

ทิศทางการลำเลียง แก้

ท่อลำเลียงน้ำ (Xylem)มีลักษณะที่สำคัญคือ เซลล์ต่อกันเป็นท่อหนา กลวง ผนังเซลล์พอกด้วยลิกนิน ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุทิศทางเดียว คือ จากล่างขึ้น บน จากรากสู่ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ท่อลำเลียงอาหาร (Pholoem) น้ำตาล ถูกลำเลียงผ่านท่อนี้ ท่อนี้จะมีลักษณะเซลล์ต่อ มีผนังเซลล์เป็นเป็นรูกั้น ทิศทางในการลำเลียงมีทั้งขึ้นและลง ในเวลากลางวัน อาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงจะถูกลำเลียงไปเก็บยังส่วนต่าง ๆ ในเวลากลางคืนเมื่อไม่ได้สังเคราะห์แสง ถ้าพืชต้องการอาหาร ก็จะลำเลียงอาหารออกมาจากส่วนที่เก็บไว้[2]

  1. https://sidthikorn5651.wordpress.com/
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-09. สืบค้นเมื่อ 2018-12-16.