แม่แบบ:บทความประเทศฝรั่งเศส

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศฝรั่งเศสตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ